تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

ترجمه فارسي و بررسي داستان كوتاه Miss Brill

منبع فراگير كارشناسي ارشد

به تعداد 15 صفحه قابل ويرايش ورد

 

قسمتي از متن

ALTHOUGH it was so brilliantly fine–the blue sky powdered with gold and great spots of light like white wine splashed over the Jardins Publiques–Miss Brill was glad that she had decided on her fur. The air was motionless, but when you opened your mouth there was just a faint chill, like a chill from a glass of iced water before you sip, and now and again a leaf came drifting–from nowhere, from the sky. Miss Brill put up her hand and touched her fur.

Dear little thing! It was nice to feel it again. She had taken it out of its box that afternoon, shaken out the moth powder, given it a good brush, and rubbed the life back into the dim little eyes. “What has been happening to me?” said the sad little eyes. Oh, how sweet it was to see them snap at her again from the red eiderdown! . . . But the nose, which was of some black composition, wasnt at all firm.

It must have had a knock, somehow. Never mind–a little dab of black sealing-wax when the time came–when it was absolutely necessary . . . Little rogue! Yes, she really felt like that about it. Little rogue biting its tail just by her left ear. She could have taken it off and laid it on her lap and stroked it. She felt a tingling in her hands and arms, but that [Page 183] came from walking, she supposed. And when she breathed, something light and sad–no, not sad, exactly–something gentle seemed to move in her bosom.

 

با اينكه هوا خيلي عالي بود – آسمان آبي با نقاط درشت نوراني و طلايي كه مثل شراب سفيد بر باغ ملي افشانده شده بودند- دوشيزه بريل خوشحال بود كه توانسته بود تصميمش را در مورد پوست خزش بگيرد. هوا ساكن بود، اما با دهان باز ميشد خنكاي ملايمي‌را حس كرد، مثل خنكاي ليوان آب يخ قبل از اينكه جرعه اي از آن نوشيده شود، و گهگاهي برگي معلق در هوا مي‌آمد، از يك جايي، از آسمان. دوشيزه بريل با دست خزش را لمس كرد. آخي! لمس دوباره آن خيلي لذت داشت. بعد از ظهر همان روز از جعبه درش آورده بود، گرد بيد كش را از آن تكانده بود، ماهوت پاك كن بهش زده بود و دوباره به چشمان كوچك كم فروغ آن زندگي بخشيده بود.

چشمان كوچك غمگين گفتند:”چه بر سر من آمده بود؟” اوه! چه شيرين بود كه دوباره از بستر پرقوي قرمز او را ديد مي‌زدند. اما بيني اش، كه از چيز سياهي ساخته شده بود، اصلاً سر جايش سفت نبود. حتما يك طوري بهش ضربه خورده بود. عيبي ندارد! يك ذره موم آب بندي مشكي، موقعي كه وقتش بشود، وقتي كه خيلي لازم باشد…..شيطون كوچولو! آره، واقعا در موردش همين جور احساس مي‌كرد. شيطون كوچولويي كه دم خودش را درست در كنار گوش چپ او گاز ميگرفت.

خوب بود پيش تر هم آن را درآورده بود وروي دامنش نوازش كرده بود. در دست ها و بازويش احساس خارش كرد و با خود فكر كرد مال راه رفتن است. وقتي كه نفس ميكشيد چيزي سبك و غمگين – نه! نه دقيقا غمگين!- به نظر مي‌آمد كه چيز لطيفي روي سينه اش حركت ميكند.

ترجمه فارسي و بررسي داستان كوتاه Miss Brill

امتياز:
بازديد: 0
برچسب:
:
[ 1400/10/16  ] [ ۰۹ ] [ academicfiles ]

ترجمه فارسي و بررسي داستان كوتاه Miss Brill

منبع فراگير كارشناسي ارشد

به تعداد 15 صفحه قابل ويرايش ورد

 

قسمتي از متن

 

ALTHOUGH it was so brilliantly fine–the blue sky powdered with gold and great spots of light like white wine splashed over the Jardins Publiques–Miss Brill was glad that she had decided on her fur. The air was motionless, but when you opened your mouth there was just a faint chill, like a chill from a glass of iced water before you sip, and now and again a leaf came drifting–from nowhere, from the sky. Miss Brill put up her hand and touched her fur. Dear little thing! It was nice to feel it again. She had taken it out of its box that afternoon, shaken out the moth powder, given it a good brush, and rubbed the life back into the dim little eyes. "What has been happening to me?" said the sad little eyes. Oh, how sweet it was to see them snap at her again from the red eiderdown! . . . But the nose, which was of some black composition, wasnt at all firm. It must have had a knock, somehow. Never mind–a little dab of black sealing-wax when the time came–when it was absolutely necessary . . . Little rogue! Yes, she really felt like that about it. Little rogue biting its tail just by her left ear. She could have taken it off and laid it on her lap and stroked it. She felt a tingling in her hands and arms, but that [Page 183] came from walking, she supposed. And when she breathed, something light and sad–no, not sad, exactly–something gentle seemed to move in her bosom.

 

با اينكه هوا خيلي عالي بود - آسمان آبي با نقاط درشت نوراني و طلايي كه مثل شراب سفيد بر باغ ملي افشانده شده بودند- دوشيزه بريل خوشحال بود كه توانسته بود تصميمش را در مورد پوست خزش بگيرد. هوا ساكن بود، اما با دهان باز ميشد خنكاي ملايمي‌را حس كرد، مثل خنكاي ليوان آب يخ قبل از اينكه جرعه اي از آن نوشيده شود، و گهگاهي برگي معلق در هوا مي‌آمد، از يك جايي، از آسمان. دوشيزه بريل با دست خزش را لمس كرد. آخي! لمس دوباره آن خيلي لذت داشت. بعد از ظهر همان روز از جعبه درش آورده بود، گرد بيد كش را از آن تكانده بود، ماهوت پاك كن بهش زده بود و دوباره به چشمان كوچك كم فروغ آن زندگي بخشيده بود. چشمان كوچك غمگين گفتند:"چه بر سر من آمده بود؟" اوه! چه شيرين بود كه دوباره از بستر پرقوي قرمز او را ديد مي‌زدند. اما بيني اش، كه از چيز سياهي ساخته شده بود، اصلاً سر جايش سفت نبود. حتما يك طوري بهش ضربه خورده بود. عيبي ندارد! يك ذره موم آب بندي مشكي، موقعي كه وقتش بشود، وقتي كه خيلي لازم باشد.....شيطون كوچولو! آره، واقعا در موردش همين جور احساس مي‌كرد. شيطون كوچولويي كه دم خودش را درست در كنار گوش چپ او گاز ميگرفت. خوب بود پيش تر هم آن را درآورده بود وروي دامنش نوازش كرده بود. در دست ها و بازويش احساس خارش كرد و با خود فكر كرد مال راه رفتن است. وقتي كه نفس ميكشيد چيزي سبك و غمگين – نه! نه دقيقا غمگين!- به نظر مي‌آمد كه چيز لطيفي روي سينه اش حركت ميكند.

 

ترجمه فارسي و بررسي داستان كوتاه Miss Brill

امتياز:
بازديد: 0
برچسب:
:
[ 1400/1/18  ] [ ۱۲ ] [ academicfiles ]

پاورپوينت تست آلتراسونيك (A,B,C-SCAN)
به تعداد 35 اسلايد قابل ويرايش
مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

تست آلتراسونيك يكي از روشهاي پركاربرد در تستهاي غير مخرب ميباشد. اين مجموعه مقدمه اي درجهت آشنايي با تستهاي غير مخرب و خصوصا تست التراسونيك ميباشد. در اين مجموعه پس از آشنايي با اصول تست آلتراسونيك سه روش اصلي تست فراصوت يعني: A,B,C-SCAN معرفي شده است و درادامه مبدلهاي صوتي و پارامترهاي موثربرتست فراصوت مورد برسي قرارگرفته است. اين مجموعه در قالب POWERPOINT است.

 

كاربردهاي يك ميكروسكوپ صوتي

بازرسي فرا صوتي

تست غيرمخرب

امواج فراصوت

Scanner

Transducers

فرم پرتو مبدل

انتخاب نوع مبدل

ABC’s Of Acoustics

جزئيات صوت

بازتاب صوت

Reflection vs. Transmission

Sound Reflection

اطلاعات صوت منعكس شده

ABC’s of Acoustics

فرم امواج فرا صوت

روشهاي بازرسي

تمركز صوت

تمركز مبدل

 

پاورپوينت تست آلتراسونيك (A,B,C-SCAN)

امتياز:
بازديد: 0
برچسب:
:
[ 1399/11/3  ] [ ۱۵ ] [ academicfiles ]

پاورپوينت تست آلتراسونيك (A,B,C-SCAN)
به تعداد 35 اسلايد قابل ويرايش
مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

تست آلتراسونيك يكي از روشهاي پركاربرد در تستهاي غير مخرب ميباشد. اين مجموعه مقدمه اي درجهت آشنايي با تستهاي غير مخرب و خصوصا تست التراسونيك ميباشد. در اين مجموعه پس از آشنايي با اصول تست آلتراسونيك سه روش اصلي تست فراصوت يعني: A,B,C-SCAN معرفي شده است و درادامه مبدلهاي صوتي و پارامترهاي موثربرتست فراصوت مورد برسي قرارگرفته است. اين مجموعه در قالب POWERPOINT است.

 

پاورپوينت تست آلتراسونيك (A,B,C-SCAN)

امتياز:
بازديد: 0
برچسب:
:
[ 1399/11/3  ] [ ۱۵ ] [ academicfiles ]

پاورپوينت تست آلتراسونيك (A,B,C-SCAN)

به تعداد 35 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

تست آلتراسونيك يكي از روشهاي پركاربرد در تستهاي غير مخرب ميباشد. اين مجموعه مقدمه اي درجهت آشنايي با تستهاي غير مخرب و خصوصا تست التراسونيك ميباشد. در اين مجموعه پس از آشنايي با اصول تست آلتراسونيك سه روش اصلي تست فراصوت يعني: A,B,C-SCAN معرفي شده است و درادامه مبدلهاي صوتي و پارامترهاي موثربرتست فراصوت مورد برسي قرارگرفته است. اين مجموعه در قالب POWERPOINT است.

 

كاربردهاي يك ميكروسكوپ صوتي

بازرسي فرا صوتي

تست غيرمخرب

امواج فراصوت

Scanner

Transducers

فرم پرتو مبدل

انتخاب نوع مبدل

ABC’s Of Acoustics

جزئيات صوت

بازتاب صوت

Reflection vs. Transmission

Sound Reflection

اطلاعات صوت منعكس شده

ABC’s of Acoustics

فرم امواج فرا صوت

روشهاي بازرسي

تمركز صوت

تمركز مبدل

 

پاورپوينت تست آلتراسونيك (A,B,C-SCAN)

امتياز:
بازديد: 0
برچسب:
:
[ 1399/11/3  ] [ ۱۵ ] [ academicfiles ]

پاورپوينت تست آلتراسونيك (A,B,C-SCAN)

به تعداد 35 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

تست آلتراسونيك يكي از روشهاي پركاربرد در تستهاي غير مخرب ميباشد. اين مجموعه مقدمه اي درجهت آشنايي با تستهاي غير مخرب و خصوصا تست التراسونيك ميباشد. در اين مجموعه پس از آشنايي با اصول تست آلتراسونيك سه روش اصلي تست فراصوت يعني: A,B,C-SCAN معرفي شده است و درادامه مبدلهاي صوتي و پارامترهاي موثربرتست فراصوت مورد برسي قرارگرفته است. اين مجموعه در قالب POWERPOINT است.

 

 

كاربردهاي يك ميكروسكوپ صوتي

بازرسي فرا صوتي

تست غيرمخرب

امواج فراصوت

Scanner

Transducers

فرم پرتو مبدل

انتخاب نوع مبدل

ABC’s Of Acoustics

جزئيات صوت

بازتاب صوت

Reflection vs. Transmission

Sound Reflection

اطلاعات صوت منعكس شده

ABC’s of Acoustics

فرم امواج فرا صوت

روشهاي بازرسي

تمركز صوت

تمركز مبدل

 

پاورپوينت تست آلتراسونيك A B C SCAN

امتياز:
بازديد: 0
برچسب:
:
[ 1399/11/3  ] [ ۱۵ ] [ academicfiles ]

جزوه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

مناسب اساتيد و دانشجويان زبان و ادبيات انگليسي

عنايت فرماييد تماما به زبان انگليسي مي باشد.

 

سوال تستي همراه با پاسخ رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

نكات كليدي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

تحليل شخصيت هاي اصلي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

شخصيت هاي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

خلاصه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

 

جزوه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

امتياز:
بازديد: 7
برچسب:
:
[ 1399/9/27  ] [ ۰۶ ] [ academicfiles ]

جزوه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

مناسب اساتيد و دانشجويان زبان و ادبيات انگليسي

عنايت فرماييد تماما به زبان انگليسي مي باشد.

 

سوال تستي همراه با پاسخ رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

نكات كليدي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

تحليل شخصيت هاي اصلي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

شخصيت هاي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

خلاصه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

 

جزوه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

امتياز:
بازديد: 8
برچسب:
:
[ 1399/9/27  ] [ ۰۵ ] [ academicfiles ]

جزوه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

مناسب اساتيد و دانشجويان زبان و ادبيات انگليسي

عنايت فرماييد تماما به زبان انگليسي مي باشد.

 

سوال تستي همراه با پاسخ رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

نكات كليدي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

تحليل شخصيت هاي اصلي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

شخصيت هاي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

خلاصه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

 

جزوه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

امتياز:
بازديد: 4
برچسب:
:
[ 1399/9/27  ] [ ۰۵ ] [ academicfiles ]

پاورپوينت كامل Blood_Pharmacology

به تعداد 103 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و همچنين كنفرانس دانشجويان

جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

DRUGS USED TO TREAT DISEASES OF THE BLOOD

Agents Used in Anemias; Hematopoietic Growth Factors

AGENTS USED IN ANEMIAS

Pharmacokinetics

Clinical Pharmacology

Clinical Toxicity

AGENTS USED IN ANEMIAS:
Vitamin B12

AGENTS USED IN ANEMIAS:
FOLIC ACID

HEMATOPOIETIC GROWTH FACTORS

ERYTHROPOIETIN

Drugs Used in
Coagulation Disorders

Mechanism of blood clotting

Mechanism of blood coagulation

Fibrinolysis

ANTICOAGULANTS
Classification

ANTICOAGULANTS
Heparin

Mechanism and effects

Clinical uses

Toxicity

Direct Thrombin Inhibitors

Direct Oral Factor Xa inhibitors

Rivaroxaban and Apixaban

Warfarin

THROMBOLYTIC AGENTS

t-PA

ANTIPLATELET DRUGS

DRUGS USED IN BLEEDING DISORDERS

Vitamin K

Clotting Factors

Desmopressin

Antiplasmin Agents

 

پاورپوينت كامل Blood_Pharmacology

امتياز:
بازديد: 62
برچسب:
:
[ 1398/6/27  ] [ ۱۶ ] [ academicfiles ]

پاورپوينت كامل Blood_Pharmacology

به تعداد 103 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و همچنين كنفرانس دانشجويان

جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

DRUGS USED TO TREAT DISEASES OF THE BLOOD

Agents Used in Anemias; Hematopoietic Growth Factors

AGENTS USED IN ANEMIAS

Pharmacokinetics

Clinical Pharmacology

Clinical Toxicity

AGENTS USED IN ANEMIAS:
Vitamin B12

AGENTS USED IN ANEMIAS:
FOLIC ACID

HEMATOPOIETIC GROWTH FACTORS

ERYTHROPOIETIN

Drugs Used in
Coagulation Disorders

Mechanism of blood clotting

Mechanism of blood coagulation

Fibrinolysis

ANTICOAGULANTS
Classification

ANTICOAGULANTS
Heparin

Mechanism and effects

Clinical uses

Toxicity

Direct Thrombin Inhibitors

Direct Oral Factor Xa inhibitors

Rivaroxaban and Apixaban

Warfarin

THROMBOLYTIC AGENTS

t-PA

ANTIPLATELET DRUGS

DRUGS USED IN BLEEDING DISORDERS

Vitamin K

Clotting Factors

Desmopressin

Antiplasmin Agents

 

پاورپوينت كامل Blood_Pharmacology

امتياز:
بازديد: 48
برچسب:
:
[ 1398/6/27  ] [ ۱۵ ] [ academicfiles ]

كتاب (Principles of corporate Finance 10E (Brealey – Myers – Allen

به زبان اصلي

969 صفحه pdf

 

Principles of corporate Finance 10E Brealey Myers Allen

امتياز:
بازديد: 62
برچسب:
:
[ 1398/5/30  ] [ ۰۹ ] [ academicfiles ]

Materials and Methods in ELT

By: Jo McDonough

منبع درس تهيه و تدوين مطالب درسي

اين فايل ويرايش سوم كتاب مي باشد.

316 صفحه pdf به زبان اصلي

 

لطفا توجه نماييد اين فايل به زبان اصلي مي باشد.

 

Materials and Methods in ELT By: Jo McDonough

امتياز:
بازديد: 66
برچسب:
:
[ 1397/11/2  ] [ ۱۶ ] [ academicfiles ]

Materials and Methods in ELT

By Jo McDonough

منبع درس تهيه و تدوين مطالب درسي

اين فايل ويرايش سوم كتاب مي باشد.

316 صفحه pdf به زبان اصلي

لطفا توجه نماييد اين فايل به زبان اصلي مي باشد.

 

Materials and Methods in ELT By Jo McDonough

امتياز:
بازديد: 68
برچسب:
:
[ 1397/10/21  ] [ ۰۷ ] [ academicfiles ]

The Routledge Handbook of Applied Linguistics

Edited by

James Simpson

 

 

منبع درس زبانشناسي كاربردي مقطع كارشناسي ارشد

 

رشته آموزش زبان انگليسي

 

747 صفحه pdf

لطفا توجه نماييد اين فايل به زبان اصلي مي باشد

 

The Routledge Handbook of Applied Linguistics Edited by James Simpson

امتياز:
بازديد: 45
برچسب:
:
[ 1397/10/21  ] [ ۰۷ ] [ academicfiles ]

 

آموزش كامل سايت و مرورگر cryptotab كريپتوتب-نحوه كار و برداشت بيت كوين

 

نحوه كار و كسب درآمد با سايت و افزونه مرورگر كريپتوتب (cryptotab)

 

كسب-بيت-كوين-رايگان

نحوه كار و كسب درآمد با سايت و افزونه مرورگر كريپتوتب (cryptotab)

 

كسب-بيت-كوين-رايگان

دوستان عزيز قبل از شروع كار و كسب بيت كوين رايگان با مرورگر كريپتوتب CryptoTab حتما تمام اين مطلب رو مطالعه بفرماييد.

 1. تبديل بيت كوين از كيف پول به ريال توسط چند سايت داخل ايران صورت ميگيره و به سرعت براي شما تبديل ميكنن ، پس نگراني از اين بابت نداشته باشيد.
 2. در اين سيستم برخلاف خيلي از سيستم هاي ديگه به هيچ عنوان و در هيچ مرحله نياز به پرداخت وجهي نيست. پس شما با سرمايه صفر هم به راحتي ميتونيد كار كنيد.
 3. بيشترين سهم شما از درآمد و ماينينگ زيرمجموعه و تيم شما هست. پس سريعا شروع به جذب زيرمجموعه كنيد تا درآمد خودتون رو چند برابر كنيد
 4. اين سيستم بيشترين بازدهي رو توسط مرورگر كريپتوتب CryptoTab داره و اپليكشن و پلاگين هاي كروم و فايرفاكس اين برنامه قابليت ماينينگ كمتري داره؛ پس از مرورگر اين برنامه كه ۸ برابر بازدهي بيشتر داره استفاده كنيد.
 5. استخراج بيت كوين توسط هر اپليكيشن اصلا مقرون به صرفه نخواهد بود و تنها وقت تلف كردن هست.
 6. استخراج با CryptoTab يك كار تيمي با همكاري زير مجموعه هاي فعال هستش ؛ پس حتما بايد شروع به جذب زيرمجموعه هاي فعال و علاقه مند كنيد.
 7. اين روش توسط عده زيادي از فعالان بيت كوين تاييد شده و نگراني بات واقي بودن يا نبودنش نداشته باشين.
 8. اين تنها راه سريع ، رايگان و راحت كسب درآمد اينترنتي بدون داشتن هزينه هست.
 9. سرمايه شما فقط ۱ كامپيوتر هستش كه بايد داشته باشيد.
 10. شما با جمع آوري عضو و تشكيل تيم استخراج به سرعت كسب درآمد ميكنيد.

نحوه كسب درآمد از ارزهاي ديجيتال

راه هاي زيادي براي جمع كردن عضو هست. مثلا با انتشار لينك خود در كانال ها و گروه ها و يا وبلاگ يا وبسايت ها همچنين آموزش هاي ويديويي كه ميتونيد در يوتوب يا آپارات قرار بديد.

آموزش ثبت نام در CryptoTab و نحوه كسب بيت كوين رايگان 

ابتدا كامپيوتر را روشن كرده و بعد از بالا امدن سيستم روي لينك زير كليك كنيد و اينتر را بزنيد:

ثبت نام و دانلود مرورگر كريپتو

 

 

 

نكته بسيار مهم :

با سيستم كامپيوتر انجان بديد خيلي بهتره، با موبايل سرعت كمي داره اما مي تونيد انجام بدين.

پس از بازشدن لينك،وارد سايت CryptoTab شده و در وسط صفحه دكمه Download Cryptotab Browser را بزنيد تا مرورگر دانلود شود.

كسب بيت كوين رايگان

مرورگر cryptotab را نصب كنيد(كمي صبر كنيد تا دانلود بشه).بعد از نصب سريع،مرورگر باز ميشود.

توجه:شما بايد حتما يك اكانت جيميل داشته باشيد.

گزينه sign in را در مرورگر بزنيد

مرورگر cryptotab

 

در صفحه بعد ok,got it بزنيد.

آموزش cryptotabدر صفحه بعد sign in بزنيد.

كسب بيت كوين رايگان زياد

در صفحه بعد start mining بزنيد.

كسب بيت كوين رايگان با كريپتوتب

در صفحه بعد گزينه mining در پايين سمت چپ صفحه را تا max زياد كنيد.

كسب بيت كوين رايگان cryptotab

سپس سه خط بالاي صفحه را كليك كنيد.

آموزش كسب بيت كوين رايگان

سپس به پايينتر برويد و گزينه login را بزنيد.

نحوه كسب بيت كوين رايگان

در صفحه بعد گزينه google+ را بزنيد.

ترفند كسب بيت كوين رايگان

در صفحه بعد اكانت جيميل خود را انتخاب كنيد.

راز كسب بيت كوين رايگان

 

در صفحه بعد گزينه allow را بزنيد.

كسب درآمد از بيت كوين

به تب قبلي برگرديد كه در حال ماين كردن بيت كوين است.

كسب درآمد ميليوني از بيت كوين

سيستم خود را باز بگذاريد و مي توانيد فقط مانيتور خود را خاموش كنيد. ترجيحا سيستم بيشتر از ۵ ساعت متوالي روشن نباشد و بعد از آن يك ربع استراحت دهيد.

مرورگر بطور خودكار و بدون نياز به كاري از سمت شما ، از قدرت CPU شما براي حل معادلات رياضي بلاك هاي بيت كوين استفاده ميكند و در عوض به شما بيت كوين ميدهد كه مي توانيد آنرا بفروشيد.

صفحه مرورگر را تا زمانيكه ميخواهيد استخراج كنيد نبنديد(در حالت Minimize مشكلي ندارد و مي توانيد كارهاي ديگر خود را انجام دهيد) بمحض بستن صفحه، استخراج متوقف و بيت كوين‌هاي شما ذخيره ميشود تا زمانيكه دوباره مرورگر را فعال كنيد و استخراج شروع شود.

 • رقم بيت كوين استخراج شده هر ۱۰ دقيقه يكبارآپديت ميشود.
 • تنها با يكبار لاگين شدن، هميشه لاگين هستيد

توضيحات هر قسمت در صفحه ماين در شكل زير توضيح داده شده:

كسب بيت كوين با ربات تلگرام

بهترين روش افزايش درآمد جذب زير مجموعه هست چون با فعاليت آنها به درآمد شما هم اضافه ميشود.

تا ميتوانيد با تبليغات زيرمجموعه جذب كنيد(در ديوار و شيپور، ايجاد كانال تلگرام، آپارات و يوتيوب، فرستادن لينك به دوستان تون و….).

كد معرف شما در تصوير زير مشخص هست كه از كجا بايد بفرستيد!

زيرمجموعه گيري را فراموش نكنيد چون مهمترين اصل اين روش از كسب درآمد هست. با زير مجموعه گيري همه تيم و همه مجموعه به كسب درآمد مي رسند. البته زير مجموعه فعال. تا مي توانيد از روش هاي مختلف تبليغ كنيد…شعار اين روش كسب درآمد: تبليغ، تبليغ و تبليغ براي زيرمجموعه گيري فعال!!

رباتي هم براي كسب درآمد از بيت كوين وجود داره كه با كليك روي دكمه زير مي تونيد واردش بشين، همچنين تمامي آموزش هاي لازم كه در بالا گفته شد و بقيه آموزش ها در كانال زير موجود هست.

امتياز:
بازديد: 85
برچسب:
:
[ 1397/7/25  ] [ ۰۵ ] [ academicfiles ]

جزوه رمان مسخ اثر كافكا - The Metamorphosis by Franz Kafka

مناسب اساتيد و دانشجويان زبان و ادبيات انگليسي

عنايت فرماييد تماما به زبان انگليسي مي باشد.

 

نكات كليدي رمان مسخ اثر كافكا (The Metamorphosis by Franz Kafka)

خلاصه و تحليل بخش اول - دوم و سوم رمان مسخ اثر كافكا (The Metamorphosis by Franz Kafka)

Themes, Motifs & Symbols رمان مسخ اثر كافكا (The Metamorphosis by Franz Kafka)

تحليل شخصيت هاي اصلي رمان مسخ اثر كافكا (The Metamorphosis by Franz Kafka)

ليست شخصيت هاي رمان مسخ اثر كافكا (The Metamorphosis by Franz Kafka)

خلاصه رمان مسخ اثر كافكا (The Metamorphosis by Franz Kafka)

Context رمان مسخ اثر كافكا (The Metamorphosis by Franz Kafka)

 

جزوه رمان مسخ اثر كافكا - The Metamorphosis by Franz Kafka

امتياز:
بازديد: 80
برچسب:
:
[ 1397/7/9  ] [ ۱۰ ] [ academicfiles ]

جزوه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

مناسب اساتيد و دانشجويان زبان و ادبيات انگليسي

عنايت فرماييد تماما به زبان انگليسي مي باشد.

 

سوال تستي همراه با پاسخ رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

نكات كليدي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

تحليل شخصيت هاي اصلي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

شخصيت هاي رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

خلاصه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)

 

جزوه رمان مرگ ايوان ايليچ اثر لئو تولستوي The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy

امتياز:
بازديد: 85
برچسب:
:
[ 1397/7/9  ] [ ۱۰ ] [ academicfiles ]

پاورپوينت آشنايي با مباني فلسفي و متدلوژيك تئوري سازماني (Theory building) و پارادايم (Paradigm) در مديريت

تئوريهاي مديريت پيشرفته دكتر كياكجوري

به تعداد 30 اسلايد قابل ويرايش به همراه چك ليست در قالب ورد

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان مديريت

 

مقدمه

مفهوم تئوري

ويژگي هاي تفكر تئوريك

موانع موجود در تئوري پردازي

مراحل ايجاد تئوري

اهداف تئوري پردازي

چرخه تئوري – عمل

شرايط و الزامات اعتبار تئوري

ابعاد تئوري هاي مديريت

طبقه بندي تئوري ها ي سازمان و مديريت

پارادايم چيست؟

ويژگيهاي پارادايم

انواع پارادايم

نتيجه گيري

پاورپوينت آشنايي با مباني فلسفي و متدلوژيك تئوري سازماني (Theory building) و پارادايم (Paradigm) در مديريت

 

امتياز:
بازديد: 90
برچسب:
:
[ 1397/4/21  ] [ ۰۵ ] [ academicfiles ]

UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING

From Method to Postmethod

B. Kumaravadivelu

منبع درس اصول و روش تدريس زبان هاي خارجي

ارشد رشته آموزش زبان انگليسي

278 صفحه pdf

لطفا توجه نماييد اين فايل به زبان اصلي مي باشد

 

UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING From Method to Postmethod B. Kumaravadivelu

 

امتياز:
بازديد: 89
برچسب:
:
[ 1397/4/3  ] [ ۰۶ ] [ academicfiles ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب