تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

پايان نامه ارشد با موضوع بهينه‌سازي همزمان مصرف انرژي و عملكرد قطار در سيستم‌هاي راه‌آهن برقي

به تعداد 115 صفحه ورد قابل ويرايش

 

1. فصل اول مقدمه. 1

2فصل دوم مروري بر سيستم‌هاي تراكشن راه‌آهن.. 5

2‌.1‌ سيستم‌هاي تراكشن الكتريكي.. 6

2‌.1‌.1‌ محركه موتور DC.. 8

2‌.1‌.2‌ محركه موتور AC.. 9

2‌.2‌ تراكشن ديزل الكتريك... 12

2‌.3‌ تراكشن هيبريدي.. 13

3فصل سوم مروري بر روش‌هاي بهينه‌سازي.. 15

3‌.1‌ بهينه‌سازي يك‌هدفه. 16

 

پايان نامه ارشد با موضوع بهينه‌سازي همزمان مصرف انرژي و عملكرد قطار در سيستم‌هاي راه‌آهن برقي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۰۳:۲۵ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت كامل اقتصادسنجي دكتر ابريشمي

به تعداد 22 فايل پاورپوينت قابل ويرايش - براي هر فصل بصورت فايل جدا

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

فصل اول : ماهيت تحليل رگرسيون به تعداد 16 اسلايد قابل ويرايش

فصل دوم : تحليل رگرسيون دومتغيره به تعداد 19 اسلايد قابل ويرايش

فصل سوم : مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين به تعداد 23 اسلايد قابل ويرايش

فصل چهارم : مدل نرمال : مدل رگرسيون خطي نرمال كلاسيك به تعداد 19 اسلايد قابل ويرايش

فصل پنجم: رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصله‎اي و آزمون فرضيه به تعداد 34 اسلايد قابل ويرايش

فصل ششم: گسترش مدل رگرسيون خطي دو متغيره به تعداد 12 اسلايد قابل ويرايش

فصل هفتم : تحليل رگرسيوني چند متغيره ( مركب ) : مسأله تخمين به تعداد 35 اسلايد قابل ويرايش

فصل هشتم: تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب): مسأله استنتاج آماري به تعداد 33 اسلايد قابل ويرايش

فصل نهم : روش ماتريسي مدل رگرسيون خطي به تعداد 31 اسلايد قابل ويرايش

فصل دهم : همخطي به تعداد 26 اسلايد قابل ويرايش

فصل يازدهم : ناهمساني واريانس به تعداد 39 اسلايد قابل ويرايش

فصل دوازدهم : خودهمبستگي به تعداد 33 اسلايد قابل ويرايش

فصل سيزدهم : مدلسازي اقتصادسنجي I به تعداد 33 اسلايد قابل ويرايش

فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II به تعداد 22 اسلايد قابل ويرايش

فصل پانزدهم : رگرسيون بر روي متغيرهاي موهومي به تعداد 29 اسلايد قابل ويرايش

فصل شانزدهم : رگرسيون برروي متغيروابسته موهومي به تعداد 25 اسلايد قابل ويرايش

فصل هفدهم : مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي به تعداد 40 اسلايد قابل ويرايش

فصل هجدهم : مدل‎هاي معادلات همزمان به تعداد 17 اسلايد قابل ويرايش

فصل نوزدهم : مسأله تشخيص به تعداد 36 اسلايد قابل ويرايش

فصل بيستم : روش‎هاي معادلات همزمان به تعداد 27 اسلايد قابل ويرايش

فصل بيست و يكم : ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي به تعداد 22 اسلايد قابل ويرايش

فصل بيست و دوم : اقتصاد سنجي سريهاي زمانيII : پيش بيني با استفاده از مدلهايVAR و ARIMA به تعداد 27 اسلايد قابل ويرايش

 

پاورپوينت كامل اقتصادسنجي دكتر ابريشمي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۰۲:۳۲ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه درس برنامه ريزي كاربري زمين و روش هاي طبقه بندي آن

به تعداد 56 صفحه pdf

بسيار منظم و با كيفيت بالا

 

شامل مباحث زير مي باشد

طرح مسئله

سرانه كاربري

مفاهيم

زويكرد مفهومي در كاربري زمين

ديدگاههاي عمده در ماهيت كاربري زمين

اهداف كاربري زمين در جهان

برنامه ريزي هاي نوين تاثير گذار

سطوح و عملكرد كاربري زمين

موضوعات اصلي ذر برنامه ريزي كاربري زمين

فرايند برنامه ريزي كاربري زمين

اصول حاكم بر برنامه ريزي كاربري زمين

مولفه هاي اصلي برنامه ريزي كاربري زمين

پوروگرام برنامه ريزي كاربري زمين نوين

طراحي و مراحل اصلي برنامه ريزي پيشرفته

طرح مديريت توسعه

شيوه هاي طبقه بندي كاربري اراضي

 

جزوه درس برنامه ريزي كاربري زمين و روش هاي طبقه بندي آن

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۰۱:۵۶ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت مسائل جاري در حسابداري تاليف دكتر حسين كرباسي يزدي

206 اسلايد

مناسب اساتيد و ارائه دانشجو

 

پاورپوينت مسائل جاري در حسابداري تاليف دكتر حسين كرباسي يزدي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۱۹:۴۹ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه ويروس شناسي استاد مسعود قانع

جزوه به نظر كامل و جامع  به تعداد 179 صفحه pdf 

مناسب امتحانات پايان ترم با كيفيت خوب

 

جزوه ويروس شناسي استاد مسعود قانع


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۱۹:۲۶ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت مبحث تجزيه وتحليل تعارض (تئوري بازي ها)

فصل9 كتاب اسكات

به تعداد 47 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

شامل مباحث زير مي باشد.

سياستگذاري در حسابداري

مكاتب در حسابداري

تعريف تئوري يا نظريه

تئوري بازي

هدف از تئوري بازي چيست؟

تعريف ديدگاه پذيرش قيمت در سيستم اقتصادي

الگوهايي از بازي بدون همكاري

تعادل نش

مثال دارو و استاگتان در سال1990

سيرتكاملي ديدگاه مباشرت(جزء ثبت تاريخي است)

تئوري نمايندگي

طرح ريزي يك قرارداد براي حل مسئله خطر اخلاقي

جنبه هاي كاربردي تئوري اثباتي حسابداري

سه طريق افزايش اطمينان به سود خالص گزارش شده حسابرسي

ضمانت اجرايي قراردادها

 

 

 

پاورپوينت مبحث تجزيه وتحليل تعارض(تئوري بازي ها)


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۱۹:۰۰ ] [ مجتبي صادقي ]

روابط و پيوندهاي روستايي – شهري در ايران

دكتر عباس سعيدي

51 صفحه پاورپوينت كه پي دي اف شده 

 

روابط و پيوندهاي روستايي – شهري در ايران دكتر عباس سعيدي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۱۸:۳۲ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت هماتولوژي

به تعداد  103 اسلايد قابل ويرايش 

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

شامل مباحث زير مي باشد.

تاريخچه هماتولوژي

وظايف خون

خون شناسي

متابوليسم گلبول قرمز

متابوليسم هموگلوبين

عوامل ميل اتصال HBبه اكسيژن

ميل اتصال HBبه O2

هموليز

بيماري هاي خوني

آنمي

فقر آهن

ويتامين ها

همولايتيك آنميا

تالاسمي

داسي شكل

 

پاورپوينت هماتولوژي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: پاورپوينت هماتولوژي،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۱۷:۴۹ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت هماتولوژي

به تعداد  103 اسلايد قابل ويرايش 

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

شامل مباحث زير مي باشد.

تاريخچه هماتولوژي

وظايف خون

خون شناسي

متابوليسم گلبول قرمز

متابوليسم هموگلوبين

عوامل ميل اتصال HBبه اكسيژن

ميل اتصال HBبه O2

هموليز

بيماري هاي خوني

آنمي

فقر آهن

ويتامين ها

همولايتيك آنميا

تالاسمي

داسي شكل

 

پاورپوينت هماتولوژي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: پاورپوينت هماتولوژي،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۱۷:۴۶ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت كامل كتاب جامعه شناسي سازمان ها 

وپژه كارشناسي پيام نور

در 273 اسلايد قابل ويرايش

مناسب براي اساتيد و  ارائه در كلاس دانشجو

 

جامعه شناسي سازمان ها


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: جامعه شناسي سازمان ها،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۱۷:۱۹ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی