تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

پاورپوينت مديريت اعتبارات و موجودي كالا فصل يازدهم كتاب مديريت مالي نوين استفان

راس ترجمه دكتر علي جهان خاني و مجتبي شوري

به تعداد 34 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

مقدمه

اعتبار و حساب هاي دريافتني

اجزاي سياست اعتباري

جريان هاي نقدي ناشي از اعطاي اعتبار

سرمايه گذاري در حساب هاي دريافتني

شرايط فروش ها

تجزيه و تحليل سياست اعتباري

سياست اعتباري بهينه

تجزيه وتحليل اعتبار مشتريان

سياست وصول مطالبات

مديريت موجودي كالا

ABC approach

روش مقدار مطلوب سفارش

ميانگين موجودي ها در روش مقدار مطلوب

موجودي كالا در سيستم بهنگام

 

پاورپوينت مديريت اعتبارات و موجودي كالا فصل يازدهم كتاب مديريت مالي نوين استفان


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۷:۰۶:۵۴ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب كامل اصول بيوشيمي لنينجر - جلد اول
نسخه ترجمه شده
پي دي اف با كيفيت عادي
بهمراه پيوست رنگي كتاب


شروع - پايه هاي بيوشيمي - پي دي اف كتابي فارسي
قسمت اول - ساختمان و كاتاليز - پي دي اف كتابي فارسي
فصل اول - پايه هاي بيوشيمي - پي دي اف كتابي فارسي
فصل دوم - آب - پي دي اف كتابي فارسي
فصل سوم - اسيدهاي آمينه ، پپتيدها و پروتئين ها - پي دي اف كتابي فارسي
فصل چهارم - ساختمان سه بعدي پروتئين ها - پي دي اف كتابي فارسي
فصل پنجم - عملكرد پروتئين - پي دي اف كتابي فارسي
فصل ششم - آنزيم ها - پي دي اف كتابي فارسي
فصل هفتم - كربوهيدارات ها و گليكوبيولوژي - پي دي اف كتابي فارسي
فصل هشتم - نوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكلئيك - پي دي اف كتابي فارسي
فصل نهم - فناوري هاي اطلاعاتي وابسته به DNA - پي دي اف كتابي فارسي
فصل دهم - ليپيدها - پي دي اف كتابي فارسي
فصل يازدهم - غشاهاي بيولوژيك و انتقال مواد - پي دي اف كتابي فارسي
فصل دوازدهم - پيام رساني بيولوژيك - پي دي اف كتابي فارسي
قسمت دوم - بيوانرژتيك و متابوليسم - پي دي اف كتابي فارسي
فصل سيزدهم - اصول بيوانرژتيك - پي دي اف كتابي فارسي
فصل چهاردهم - گليكوليز ، گلوكونئوژنز و مسير پنتوزفسفات - پي دي اف كتابي فارسي
فصل پانزدهم - اصول تنظيم متابوليك: گلوكز و گليكوژن - پي دي اف كتابي فارسي
فصل شانزدهم - چرخه اسيد سيتريك - پي دي اف كتابي فارسي
فصل هفدهم - كاتابوليسم اسيدهاي چرب - پي دي اف كتابي فارسي
فصل هجدهم - اكسيداسيون اسيدهاي آمينه و توليد اوره - پي دي اف كتابي فارسي
فصل نوزدهم - فسفريلاسيون اكسيداتيو و فتوفسفريلاسيون - پي دي اف كتابي فارسي
فصل بيستم - بيوسنتز كربوهيدرات ها در گياهان و باكتري ها - پي دي اف كتابي فارسي
فصل بيست و يكم - بيوسنتز ليپيدها - پي دي اف كتابي فارسي
فصل بيست و دوم - بيوسنتز اسيدهاي آمينه ، نوكلئوتيدها و ملكول هاي وابسته - پي دي اف كتابي فارسي
فصل بيست و سوم - يكپارچگي و تنظيم هورموني متابوليسم در پستانداران - پي دي اف كتابي فارسي
قسمت سوم - مسيرهاي اطلاعاتي - پي دي اف كتابي فارسي
فصل بيست و چهارم - ژن ها و كروموزوم ها - پي دي اف كتابي فارسي
فصل بيست و پنجم - متابوليسم DNA - پي دي اف كتابي فارسي
فصل بيست و ششم - متابوليسم RNA - پي دي اف كتابي فارسي
فصل بيست و هفتم - متابوليسم پروتئين - پي دي اف كتابي فارسي
فصل بيست و هشتم - تنظيم بيان ژن - پي دي اف كتابي فارسي

 

كتاب كامل اصول بيوشيمي لنينجر - جلد اول


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۵:۵۳ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب اقتصاد منطقه اي (تئوري و مدلها) دكتر مجيد صباغ كرماني ، فصل اول و دوم

به تعداد 32 صفحه pdf به صورت زوجي ( 75 صفحه اول كتاب )

فصل اول : چگونگي ايجاد مناطق و شهرها
فصل دوم : مكان يابي ( تئوري ها و عوامل موثر بر آن )

منبع درسي نظريه هاي مكان يابي

مناسب طول ترم و آمادگي امتحانات دانشجويان

توجه فرماييد اين فايل فقط فصل اول و دوم كتاب ذكر شده مي باشد

 

كتاب اقتصاد منطقه اي (تئوري و مدلها) دكتر مجيد صباغ كرماني ، فصل اول و دوم


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۵:۰۸ ] [ مجتبي صادقي ]

خلاصه درس شناسايي الگو بصورت دست نويس دانشجو از مباحث كلاس

pattern recognition

به تعداد 22 صفحه pdf

مقدمه 
مراحل مختلف يك پروژه
مراحل ارزيابي كلاس فايرها
نظزيه بيز
قاعده تصميم گيري بر اساس معيار ريسك R
مرز تصميم گيري
بدست آوردن تابع توزيع احتمال
قواعد انتخاب بازه ها
بسته بندي به روش نزديك ترين همسايگي
خوشه بندي 
الگوريتم
كاهش بعد
مدل HMM
استفاده از مدل ماركوف در حل مسايل

 

خلاصه درس شناسايي الگو بصورت دست نويس دانشجو از مباحث كلاس


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۴:۳۳ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه درس برنامه ريزي كاربري زمين و روش هاي طبقه بندي آن

به تعداد 56 صفحه pdf

بسيار منظم و با كيفيت بالا


شامل مباحث زير مي باشد
طرح مسئله
سرانه كاربري
مفاهيم
زويكرد مفهومي در كاربري زمين
ديدگاههاي عمده در ماهيت كاربري زمين
اهداف كاربري زمين در جهان
برنامه ريزي هاي نوين تاثير گذار
سطوح و عملكرد كاربري زمين
موضوعات اصلي ذر برنامه ريزي كاربري زمين
فرايند برنامه ريزي كاربري زمين
اصول حاكم بر برنامه ريزي كاربري زمين
مولفه هاي اصلي برنامه ريزي كاربري زمين
پوروگرام برنامه ريزي كاربري زمين نوين
طراحي و مراحل اصلي برنامه ريزي پيشرفته
طرح مديريت توسعه

شيوه هاي طبقه بندي كاربري اراضي

 

جزوه درس برنامه ريزي كاربري زمين و روش هاي طبقه بندي آن


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۳:۴۶ ] [ مجتبي صادقي ]

خلاصه فصل هاي اصلي و مهم كتاب روش تحقيق و راهنماي پايان نامه نويسي تاليف علي احمدي

فصل هاي 1 و 3 و 5 و 6 در اين فايل موجود مي باشد.

75 صفحه pdf

مناسب جمع بندي و آمادگي امتحانات پايان ترم

 

خلاصه فصل هاي اصلي و مهم كتاب روش تحقيق و راهنماي پايان نامه 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۳:۱۸ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه درس بيوفيزيك بطور كامل

به تعداد 143 صفحه pdf

مناسب مرور سريع و جمع بندي ايام امتحانات


سرفصلها

بيوفيزيك مولكولي

بيوفيزيك سلولي

بيوفيزيك پرتويي

ميكروسكوپ الكترونيكي ، انواع و كاربرد انها

فرآيندهاي ته نشيني ، كشش سطحي ، الكتروفورز

 

جزوه درس بيوفيزيك بطور كامل


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۲:۳۵ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه درس روابط خارجي ايران تاليف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوينت

به تعداد 370 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و ارائه دانشجويان

درس روابط خارجي ايران از 1357 – 1320 از دروس اختصاصي و اصلي رشته علوم سياسي مي باشد .
ارزش درس چهار واحد بوده و هدف از آن آشنايي دانشجويان علوم سياسي با روابط خارجي ايران در دوران پهلوي دوم مي باشد

منبع درس :
روابط خارجي ايران ( دولت دست نشانده )
تاليف آقاي دكتر سيد عليرضا ازغندي استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

 

جزوه درس روابط خارجي ايران تاليف دكتر سيد عليرضا ازغندي به صورت پاورپوينت


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۰۱:۵۴ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه درس تكنولوژي و توسعه ارشد مديريت تكنولوژي

به تعداد 63 صفحه pdf

دست نويس دانشجو از مباحث كلاس استاد رضوي در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

بسيار منظم و كيفيت خوب

 

جزوه درس تكنولوژي و توسعه ارشد مديريت تكنولوژي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۰۵:۳۱ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت كامل كتاب مقدمات زبان‌شناسي دكتر مهدي باقري

به تعداد 162 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

هدف كلي اين درس آشنايي با انواع زبان‌هاي دنيا و چگونگي پيوند و ارتباط آن زبان‌ها با همديگر و بررسي و شناسايي قانون حاكم بر تحول و تغيير زبان‌هاي دنيا، از جمله زبان فارسي.

 

پاورپوينت كامل كتاب مقدمات زبان‌شناسي دكتر مهدي باقري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۰۴:۴۰ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی