تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

پاورپوينت كاربرد تحليل محتوا ارشد علوم اجتماعي

به تعداد 83 اسلايد قابل ويرايش

مناسب دانشجويان ارشد و دكتري گرايش هاي علوم اجتماعي

 

شامل سرفصل هاي:

¥ مراحل چندگانه استراتژي تحقيق / پرسش آغازين پژوهش و ويژگي هاي آن /اهداف پژوهش
¥ مطالعات اكتشافي/ منبع يابي نظري/ مطالعه تئوري ها و مباني نظري
¥ فرضيه سازي و انواع فرضيه هاي تحقيق/انواع مفاهيم و متغيرهاي تحقيق/ ساختن مدل تحقيق
¥ تهيه طرح تحقيق و برنامه ريزي آن / انتخاب واحد تحليل واحد مشاهده /ابزارسازي /انواع مقياسها /سطح سنجش متغيرها
¥ انواع طرح هاي نمونه گيري / اعتبار و روايي تحقيق و ابزارهاي آن
¥ جمع آوري داده و ملاحظات مربوط به آن در طرح هاي مختلف تحقيق
¥ كدگذاري استخراج و پردازش داد ها
¥ معرفي وكاربرد تكنيك هاي تحليل داده ها/ آماره هاي توصيفي و كاربرد آنها / تكنيك هاي دو و چند متغيري تحليل داده ها
¥ چگونگي انتخاب فنون تحليل داده ها و نتيجه گيري
¥ اصول تنظيم گزارش پژوهش/ ارجاع نويسي و ....

ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۱:۵۵ ] [ مجتبي صادقي ]

مديريت طرح هاي توسعه دكتر حسن رنگريز

 

فايل اول : از دانشجو ترابي به تعداد 14 صفحه pdf - جمع بندي مباحث كلاس

فايل دوم : از دانشجو صالحي به تعداد 27 صفحه pdf - جمع بندي مباحث كلاس

فايل سوم : پاورپوينت مديريت طرح هاي توسعه دكتر حسن رنگريز به تعداد 23 اسلايد قابل ويرايش

مديريت طرح هاي توسعه دكتر حسن رنگريز


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۱:۱۱ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه درس ابزارهاي نوين تجزيه و تحليل سياسي دكتر امير دبيري مهر

به تعداد 48 صفحه pdf

مناسب دانشجويان مقطع دكتري تخصصي

جمع بندي مباحث و مرور سريع

 

سرفصل مباحث مطرح شده در جزوه

نظريه ساختار گرايي

نظريه انتقادي

نظريه بازي ها

نظريه سايبر نتيك

هرمنوتيك

( رمانتيك - فلسفي - انتقادي - راديكال )

پست مدرنيسم

ساخت يابي

كاربرد هرمنوتيك در سياست

نظريه گفتمان

جزوه درس ابزارهاي نوين تجزيه و تحليل سياسي دكتر امير دبيري مهر


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۰:۱۲ ] [ مجتبي صادقي ]

خلاصه كتاب تدوين پايان نامه ، رساله ، طرح پژوهشي و مقاله دكتر سيد جمال الدين طبيبي، محمد رضا ملكي، بهرام دلگشايي، – نشر فردوس

مجموعه ارائه هاي كلاس

به تعداد 85 صفحه pdf

مناسب چك ليست كنفرانس و جمعبندي مرور سريع ايام امتحانات

خلاصه كتاب تدوين پايان نامه ، رساله ، طرح پژوهشي و مقاله دكتر سيد جمال الدين طبيبي، محمد رضا ملكي، بهرام دلگشايي، – نشر فردوس


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۹:۱۷ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت كتاب اقتصاد مديريت دكتر روزبهان – انتشارات پيام نور

165 اسلايد پاورپوينت كه تبديل به pdf شده است.

عنايت فزماييد فايل pdf قابل ويرايش نمي باشد

مناسب اساتيد و ارائه دانشجو – براي جمع بندي سريع امتحانات پايان ترم

پاورپوينت كتاب اقتصاد مديريت دكتر روزبهان – انتشارات پيام نور


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۸:۴۲ ] [ مجتبي صادقي ]

خلاصه كتاب سازمان: سيستم عقلايي ، طبيعي و باز + فايل پاورپوينت كتاب

ريچارد اسكات (ترجمه حسن ميرزايي اهرنجاني)

فايل اول خلاصه كتاب به تعداد 49 صفحه pdf مناسب جمع بندي و مرور سريع امتحانات

فايل دوم پاورپوينت كتاب به تعداد 90 اسلايد مناسب استفاده اساتيد و ارائه دانشجويان در طول ترم

خلاصه كتاب سازمان: سيستم عقلايي ، طبيعي و باز + فايل پاورپوينت كتاب ريچارد اسكات (ترجمه حسن ميرزايي اهرنجاني)


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۷:۴۴ ] [ مجتبي صادقي ]

تفكر سيستمي دكتر قاسم مختاري

(مباني ابزار و روش)
به تعداد 389 صفحه pdf

شامل مباحث زير مي باشد.

فصل1-مقدمه
فصل2-عقب تر بايستيد
فصل3- ساختار سيستم بوجود آورنده رفتار آن است
فصل4- سيستم چيزي بيش از مجموعه اجزاء آن است
فصل5- نمودارهاي حلقه عليت
فصل6- مواجهه سيستمي با مسائل
فصل7- الگوهاي پايه سيستم ها
فصل8- نمودارهاي انباره و جريان
فصل9- تاخيرها
فصل10- نوسان سيستم ها
فصل11- متدولوژي پويايي شناسي سيستم
فصل12- شبيه سازي ساختارهاي پايه سيستم ها

منابع و ماخذ
درباره طرح روي جلد

تفكر سيستمي دكتر قاسم مختاري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۶:۵۵ ] [ مجتبي صادقي ]

خلاصه كتاب نظريه هاي ارتباطات سازماني دكتر علي اكبر فرهنگي

به تعداد 61 صفحه عكس از جزوه دست نويس شده دانشجو

مناسب جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

خلاصه كتاب نظريه هاي ارتباطات سازماني دكتر علي اكبر فرهنگي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۴:۲۱ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت فصل هشتم كتاب تئوري اثباتي حسابداري واتز - زيمرمن

فصل هشتم فرايند بستن قراردادها

به تعداد 39 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و دانشجويان حسابداري

 

مقدمه

داستان مالك خود مدير

مدير و شركا

مدير چندبار حاضر است به چنين سفرهايي برود؟

حمايت قيمتي

تمايل به بستن قرارداد

ادبيات موجود در زمينه نمايندگي

تقاضا براي قراردادبين مالك خودمدير و وام دهندگان

انتخاب پروژه هايي با پراش (واريانس) بيشتر (ريسك بيشتر)

عدم سرمايه‌گذاري مبلغ وام گرفته شدهو برداشت آن به عنوان سود نقدي

انتشار سري دوم اوراق قرضه‌

تقاضا براي قرارداد بين مديران حرفه‌اي و تأمين كنندگان سرمايه

قرارداد هاي موجود

رقابت در بازار كار

اثر اقدامات مدير بر شهرت و خوشنامي او

تئوري شركت (چرا شركت ها وجود دارند؟)

صرفه جويي به مقياس

تنوع بخشيدن به سرمايه گذاري ها

تخصص

ماهيت شركت

اصل بقاي شركت

نقش قراردادي حسابداري

 

پاورپوينت فصل هشتم كتاب تئوري اثباتي حسابداري واتز - زيمرمن فصل هشتم فرايند بستن قراردادها


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۳:۵۵ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه توپولوژي جبري استاد فخري

قسمت اول : 23 صفحه

قسمت دوم : 22 صفحه

قسمت سوم : 24 صفحه

دست نويس دانشحجو از مطالب كلاس

 

جزوه توپولوژي جبري استاد فخري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۳:۱۰ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی