تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

بررسي اثر نانو ذرات خاك‌ رس بر خواص پلي اتيلن اتصال عرضي شده

تحقيق پاياني كارشناسي ارشد رشته‌ي مهندسي صنايع پليمر

به تعداد 104 صفحه قابل ويرايش ورد

 

چكيده

پلي‌اتيلن اتصال‌عرضي شده به علت داشتن خواص الكتريكي مناسب و استحكام الكتريكي خوب يكي از موادي است كه به طور گسترده در زمينه‌ي توليد عايق در كابل‌ها استفاده مي‌شود.

امروزه يكي از روش­هاي بهينه­سازي خواص و تغيير رفتار پليمر­ها استفاده از ذرات پركننده با ابعاد نانومتري است. ...

 

فهرست

عنوان صفحه

چكيده............................1

1 فصل اول مقدمه................................2

1- 1 تاريخچه ساخت كابل در جهان. 3

1-2 ويژگي‌هاي الكتريكي وخواص فيزيكي وشيميايي مواد عايق.. 3

1-2-1 رفتار مكانيكي ماده عايق.. 4

1-2-2 رفتارهاي گرمايي ماده‌ي عايق.. 4

1-2-3 رفتار شيميايي.. 4

1-2-4 خصوصياتالكتريكي.. 5

.

.

 

بررسي اثر نانو ذرات خاك‌ رس بر خواص پلي اتيلن اتصال عرضي شده


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۱:۰۳ ] [ مجتبي صادقي ]

آزمايشگاه بتن و ساير مصالح

در 22 صفحه  pdf
 
آزمايش دانه بندي مصالح ريز دانه و درشت دانه

آزمايش رطوبت سنجي مصالح سنگي

آزمايش تعيين زمان گيرش سيمان

آزمايش تعيين غلظت نرمال سيمان

آزمايش وزن انبوهي مصالح - متراكم و غير متراكم

آزمايش طرح اختلاط مصالح ريز دانه و درشت دانه

آزمايش روش تعيين اسلامپ بتن

آزمايش كواتر مصالح سنگي

آزمايش بدست آوردن درصد ريز دانه يا ارزش ماسه اي

آزمايش تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي بتن

 

 

آزمايشگاه بتن و ساير مصالح


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۰:۱۴ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه رياضيات مهندسي پيشرفته 1

129 صفحه pdf

فهرست مطالب:

حساب تغييرات / ضرائب لاگرانژ / اختلالات جبري و غير جبري / معادلات با مشتقات جزئي و تبديلات انتگرالي / توابع مختلط / روش باقيمانده وزني / جبر ماتريس

 

 

جزوه رياضيات مهندسي پيشرفته 1


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۲۹:۳۸ ] [ مجتبي صادقي ]

Introduction to Artificial Neural Systems

Neural systems، Artificial Neural systems، Jacek M. Zurada، Zurada

منبع درس شبكه عصبي

به تعداد 764 صفحه pdf

 

لطفا عنايت فرماييد اين فايل تماما به زبان اصلي مي باشد.

 

 

Introduction to Artificial Neural Systems


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: Introduction to Artificial Neural Systems،
موضوع:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۲۸:۵۷ ] [ مجتبي صادقي ]

بررسي اثر نانو ذرات خاك‌ رس بر خواص پلي اتيلن اتصال عرضي شده

تحقيق پاياني كارشناسي ارشد رشته‌ي مهندسي صنايع پليمر

به تعداد 104 صفحه قابل ويرايش ورد

 

چكيده

پلي‌اتيلن اتصال‌عرضي شده به علت داشتن خواص الكتريكي مناسب و استحكام الكتريكي خوب يكي از موادي است كه به طور گسترده در زمينه‌ي توليد عايق در كابل‌ها استفاده مي‌شود.

امروزه يكي از روش­هاي بهينه­سازي خواص و تغيير رفتار پليمر­ها استفاده از ذرات پركننده با ابعاد نانومتري است. 

 

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثر نانو خاك رس اصلاح‌شده با نام تجاري cloisite 30B بر فرآيند پخت پلي‌اتيلن و همچنين تأثير اين نانو ذرات بر خواص فيزيكي، مكانيكي و الكتريكي كامپوزيت پلي‌اتيلن اتصال‌عرضي شده است. همچنين در اين تحقيق سعي شده است تا با قرار دادن ذرات پر اكسيد بين صفحات خاك رس ، علاوه بر پخش بهتر نانو ذرات، بازده ايجاد اتصالات‌عرضي نيز افزايش‌يافته و منجر به دستيابي به خواص بالاتر شود. براي اين منظور مقادير مشخصي از نانو ذرات خاك رس به همراه پراكسيد(DHBP ) و آنتي اكسيدانت (Irganox 1010 ) و مقدار كافي استون به وسيله‌ي همزن مغناطيسي و حمام اولتراسونيك مخلوط شده و پس از خشك شدن كامل مخلوط، از آن براي تهيه‌ي كامپوزيت‌هاي 3، 6 و 9 درصد وزني نانو خاك رس استفاده شد. پس از تهيه‌ي نمونه‌ها آزمون‌هايي مانند رئولوژي براي بررسي رفتار پخت؛ آزمونDSC جهت بررسي رفتار حرارتي نمونه­‌ها مانند دماي ذوب، دماي تبلور و تعيين درصد تبلور ، آزمون TGA جهت مطالعه‌ي رفتار گرمايي- تخريبي، آزمون XRD براي تعيين فاصله صفحات خاك رس، آزمون TEM براي بررسي چگونگي پخش صفحات خاك رس در ماتريس، آزمون كشش وDMTA براي بررسي خواص مكانيكي وديناميكي و در نهايت آزمون‌هاي ثابت دي الكتريك، فاكتور اتلاف و استحكام شكست جهت بررسي خواص عايقي نمونه‌ها به كار گرفته شد. نتايج حاصل از آزمون رئولوژي نشان داد كه قرار دادن مولكول‌هاي پراكسيد بين صفحات خاك رس باعث بهبود روند پخت شده است. 

 

فهرست

عنوان صفحه

چكيده............................1

1 فصل اول مقدمه................................2

1- 1 تاريخچه ساخت كابل در جهان. 3

1-2 ويژگي‌هايالكتريكيوخواصفيزيكيوشيمياييموادعايق.. 3

1-2-1 رفتارمكانيكيمادهعايق.. 4

1-2-2 رفتارهايگرماييماده‌ي عايق.. 4

1-2-3 رفتار شيميايي.. 4

1-2-4 خصوصياتالكتريكي.. 5

.

.

 

بررسي اثر نانو ذرات خاك‌رس بر خواص پلي اتيلن اتصال عرضي شده - كارشناسي ارشد رشته‌ي مهندسي صنايع پليمر


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۲۸:۳۰ ] [ مجتبي صادقي ]

آزمايشگاه بتن و ساير مصالح

در 22 صفحه pdf

آزمايش دانه بندي مصالح ريز دانه و درشت دانه

آزمايش رطوبت سنجي مصالح سنگي

آزمايش تعيين زمان گيرش سيمان

آزمايش تعيين غلظت نرمال سيمان

آزمايش وزن انبوهي مصالح - متراكم و غير متراكم

آزمايش طرح اختلاط مصالح ريز دانه و درشت دانه

آزمايش روش تعيين اسلامپ بتن

آزمايش كواتر مصالح سنگي

آزمايش بدست آوردن درصد ريز دانه يا ارزش ماسه اي

آزمايش تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي بتن

 

آزمايشگاه بتن و ساير مصالح


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۲۶:۲۶ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب الفن و مذاهبه في النثر العربي بهمراه جزوات مربوط به نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي (پاسخ سوالات تشريحي)

محتواي اين فايل به شرح زير مي باشد.

كتاب الفن و مذاهبه في النثر العربي به تعداد 393 صفحه pdf

بررسي شعر معلقه طرفه ابن عقد به تعداد 23 صفحه pdf

پاسخ به سوالات تشريخي نثز عربي (28 سوال) به تعداد 12 صفحه pdf

پاسخ به سوالات نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي - عصر عباسي (11 سوال) به تعداد 4 صفحه pdf

پاسخ به سوالات نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي - عصر جاهلي (11 سوال) به تعداد 8 صفحه pdf

 

كتاب الفن و مذاهبه في النثر العربي بهمراه جزوات مربوط به نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۲۵:۴۳ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه فارسي پيش دانشگاهي و فارسي عمومي - دانشگاه آزاد اسلامي

 

بخش اول:  مهمترين آرايه هاي ادبي در زبان فارسي به تعداد 10 صفحه و 23 آرايه

بخش دوم:  متون ادبي به تعداد 20 صفحه و بررسي شرح حال شعرا و همچنين آثار توضيح ابيات آنها

 

در مجموع 30 صفحه pdf


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۲:۲۳ ] [ مجتبي صادقي ]

نمونه سوالات تستي وصاياي امام دانشگاه آزاد

شامل 110 تست با فرمت Pdf

با پاسخ سوالات

نمونه سوالات تستي وصاياي امام دانشگاه آزاد

 

 


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۲:۰۰ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه ميكروبيولوژي آب

جزوه خلاصه اما پر نكته در مورد ميكروبيولوژي آب كه مي تواند به بسياري از دانشجويان در زمينه ميكرو

بيولوژي محيطي و كنترل كيفيت آب كمك كند.

 11 صفحه pdf

 

نمونه برداري از انواع آب ها

آزمايش هاي ميكروبي آب از نظر وجود باكتري

چگونگي آزمايش هاي ميكروبي آب 

بررسي وجود كلي فرم ها در نمونه آب

تست آزمابش هاي فيزيولوژيكي ايم و يك جهت شناخت باكتريهاي كلي فرم

Indole Test

Methyle Red Test

Voges-Proskaur’s Test

Citrate Test

جزوه ميكروبيولوژي آب


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: جزوه ميكروبيولوژي آب،
موضوع:
[ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۱:۲۷ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی