تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

جزوه علايم شناسي بيماري و شخصيت شناسي از طريق كف و پشت دست – آموزش مصور علم سوجوك

به تعداد 23 صفحه pdf

به انضمام يك فايل هديه 19 صفحه اي آموزش مصور خواندن كف دست

اين جزوه حاصل 16 جلسه تدريس در طول ترم توسط اساتيد مجرب مي باشد

قابل توجه علاقه مندان به علم سوجوك به هيچ وجه جايگزين تشخيص و قطع داروهاي تجويز شده توسط پزشكان نيست و نبايد بعنوان مشاوره پزشكي تعبير شود.

تقاضامند هست فقط علاقه مندان به علايم شناسي بيماري و شخصيت شناسي ( علم سوجوك ) خريد نمايند.

فهرست علائم
عصبي بودن 5
استرس و اضطراب 6
فشار و شوك عاطفي 7
دغدغه مالي و شكست عشقي 8
قلب 9
كليه 10
معده 12
كبد 13
طحال – سپرز 14
سر 15
ريه 16
ناخنها 17
انگشتان 18
برخي علائم متفرقه از كف و پشت دست 20
انطباق خط زندگي در كف دست 21
انطباق ژنيتال و پروستات در كف دست 21
انطباق مثانه در كف دست 21
انطباق رحم و تخمدان در كف دست 22
انطباق روده كوچك در كف دست 22
انطباق روده بزرگ – كولون بالارو، افقي و پايينرو 23
نقشه استاندارد انطباقات اعضاي بدن در كف دست 23

 

جزوه علايم شناسي بيماري و شخصيت شناسي از طريق كف و پشت دست – آموزش مصور علم سوجوك


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۴:۳۶ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه فرآيند بافندگي بصورت دست نويس و كامل

بر اساس كتاب مكانيزم بافندگي حلقوي پودي ديويد اسپنسر

و كتاب بافندگي حلقوي پودي - گردباف چاندراسكاي

 

به تعداد 90 صفحه pdf از 16 جلسه تدريس در طول ترم

مناسب اساتيد و همچنين جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

جزوه فرآيند بافندگي بصورت دست نويس و كامل


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۳:۰۱ ] [ مجتبي صادقي ]

اسلايدهاي درس مباحث نو

كتاب اصول امنيت سيستمها و شبكه هاي رايانه اي قاضي مغربي و بختياري

مناسب كنفرانس كلاسي و همچنين جمعبندي و مرور سريع ايام امتحانات

فصل اول : با موضوع امنيت رايانه و فرضيه تخمين به تعداد 24 اسلايد قابل ويرايش

فصل دوم : با موضوع روشهاي كلاسيك در رمزگذاري متقارن به تعداد 18 اسلايد قابل ويرايش

فصل سوم : با موضوع روش پيشرفته رمزگذاري متقارن به تعداد 57 اسلايد قابل ويرايش

فصل چهارم : با موضوع محرمانگي با استفاده از الگوريتم هاي رمز متقارن به تعداد 23 اسلايد قابل ويرايش

فصل پنجم : با موضوع رمزگذاري با كليدعمومي به تعداد 21 اسلايد قابل ويرايش

فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلايد قابل ويرايش

فصل هفتم : با موضوع امضاي ديجيتال وپروتكلهاي احراز اصالت به تعداد 12 اسلايد قابل ويرايش

فصل هشتم : با موضوع امنيت شبكه به تعداد 19 اسلايد قابل ويرايش

فصل نهم : با موضوع ابزارهاي عملي براي احراز اصالتبه تعداد 35 اسلايد قابل ويرايش

فصل دهم : با موضوع امنيت پست الكترونيكي به تعداد 24 اسلايد قابل ويرايش

فصل يازدهم : با موضوع ويژگي هاي پروتكل IP-sec و ديفي هلمن به تعداد 50 اسلايد قابل ويرايش

فصل دوازدهم : با موضوع امنيت وب به تعداد 27 اسلايد قابل ويرايش

فصل سيزدهم : با موضوع امنيت در مديريت شبكه به تعداد 26 اسلايد قابل ويرايش

فصل چهاردهم : با موضوع كنترل جريان اطلاعات و كنترل دسترسي به تعداد 20 اسلايد قابل ويرايش

فصل پانزدهم : با موضوع رويدادنگاري و تشخيص نفوذگران به تعداد 29 اسلايد قابل ويرايش

فصل شانزدهم : با موضوع كنترل خرابي و ارزيابي به تعداد 24 اسلايد قابل ويرايش

فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش هاي امنيتي به تعداد 31 اسلايد قابل ويرايش

 

پاورپوينت درس مباحث نو كتاب اصول امنيت سيستمها و شبكه هاي رايانه اي قاضي مغربي و بختياري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۰:۲۶ ] [ مجتبي صادقي ]

اسلايدهاي درس مباحث نو

كتاب اصول امنيت سيستمها و شبكه هاي رايانه اي قاضي مغربي و بختياري

مناسب كنفرانس كلاسي و همچنين جمعبندي و مرور سريع ايام امتحانات

فصل اول : با موضوع امنيت رايانه و فرضيه تخمين به تعداد 24 اسلايد قابل ويرايش

فصل دوم : با موضوع روشهاي كلاسيك در رمزگذاري متقارن به تعداد 18 اسلايد قابل ويرايش

فصل سوم : با موضوع روش پيشرفته رمزگذاري متقارن به تعداد 57 اسلايد قابل ويرايش

فصل چهارم : با موضوع محرمانگي با استفاده از الگوريتم هاي رمز متقارن به تعداد 23 اسلايد قابل ويرايش

فصل پنجم : با موضوع رمزگذاري با كليدعمومي به تعداد 21 اسلايد قابل ويرايش

فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلايد قابل ويرايش

فصل هفتم : با موضوع امضاي ديجيتال وپروتكلهاي احراز اصالت به تعداد 12 اسلايد قابل ويرايش

فصل هشتم : با موضوع امنيت شبكه به تعداد 19 اسلايد قابل ويرايش

فصل نهم : با موضوع ابزارهاي عملي براي احراز اصالتبه تعداد 35 اسلايد قابل ويرايش

فصل دهم : با موضوع امنيت پست الكترونيكي به تعداد 24 اسلايد قابل ويرايش

فصل يازدهم : با موضوع ويژگي هاي پروتكل IP-sec و ديفي هلمن به تعداد 50 اسلايد قابل ويرايش

فصل دوازدهم : با موضوع امنيت وب به تعداد 27 اسلايد قابل ويرايش

فصل سيزدهم : با موضوع امنيت در مديريت شبكه به تعداد 26 اسلايد قابل ويرايش

فصل چهاردهم : با موضوع كنترل جريان اطلاعات و كنترل دسترسي به تعداد 20 اسلايد قابل ويرايش

فصل پانزدهم : با موضوع رويدادنگاري و تشخيص نفوذگران به تعداد 29 اسلايد قابل ويرايش

فصل شانزدهم : با موضوع كنترل خرابي و ارزيابي به تعداد 24 اسلايد قابل ويرايش

فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش هاي امنيتي به تعداد 31 اسلايد قابل ويرايش

 

پاورپوينت درس مباحث نو كتاب اصول امنيت سيستمها و شبكه هاي رايانه اي قاضي مغربي و بختياري


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۰:۲۲ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت آزمون تصوير آدمك گوديناف


به تعداد 26 اسلايد قابل ويرايش

تاريخچه آزمون گوديناف - هريس:
هم به صورت فردي هم به صورت گروهي انجام مي شود .
با علامت اختصاري G-HDT نشان داده مي شود .
با آسانترين روش و با صرف كمترين وقت و هزينه قابل اجرا است .
ابزار اجراي آزمون يك برگ كاغذ بي خط و يك مداد است .
يك كاغذ سفيد A4 ، يك مداد و يك مداد پاكن در اختيار آزمودني گذاشته مي شود .
از آزمودني خواسته مي شود تصوير كامل يك مرد را بكشد .
آزمودني بايد تا انجا كه مي تواند نقاشي خوبي بكشد .
اين آزمون براي نخستين بار در 1926 توسط گوديناف طراحي شد .
با استفاده از اين آزمون گوديناف سن عقلي و هوشبهر آزمودني را محاسبه مي كرد .
به نظر سازندگان آزمون بين سن كودك و رشد عقلي يا توانايي هاي ذهني آنها رابطه وجود دارد .
براي هر يك از اجزاي تصوير در صورتي كه كشيده شده باشد يك نمره داده مي شود .
براي هر يك از اجزاي تصوير در صورتي كه كشيده نشده باشد صفر نمره داده مي شود .

فهرست:
تاريخچه آزمون گوديناف - هريس
نمره گذاري نقاشي
طبقه بندي هوش كودك
نمودار توزيع طبيعي هوش

 

پاورپوينت آزمون تصوير آدمك گوديناف


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۹:۳۰ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب الفن و مذاهبه في النثر العربي بهمراه جزوات مربوط به نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي (پاسخ سوالات تشريحي)

 

محتواي اين فايل به شرح زير مي باشد.

كتاب الفن و مذاهبه في النثر العربي به تعداد 393 صفحه pdf

بررسي شعر معلقه طرفه ابن عقد به تعداد 23 صفحه pdf

پاسخ به سوالات تشريخي نثز عربي (28 سوال) به تعداد 12 صفحه pdf

پاسخ به سوالات نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي – عصر عباسي (11 سوال) به تعداد 4 صفحه pdf

پاسخ به سوالات نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي – عصر جاهلي (11 سوال) به تعداد 8 صفحه pdf

 

كتاب الفن و مذاهبه في النثر العربي بهمراه جزوات مربوط به نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۴:۰۱ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه رياضيات مهندسي پيشرفته 1

129 صفحه pdf

فهرست مطالب:

حساب تغييرات / ضرائب لاگرانژ / اختلالات جبري و غير جبري / معادلات با مشتقات جزئي و تبديلات انتگرالي / توابع مختلط / روش باقيمانده وزني / جبر ماتريس

 

جزوه رياضيات مهندسي پيشرفته 1


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۳:۲۲ ] [ مجتبي صادقي ]

آزمايشگاه بتن و ساير مصالح

در 22 صفحه  pdf

 

آزمايش دانه بندي مصالح ريز دانه و درشت دانه

آزمايش رطوبت سنجي مصالح سنگي

آزمايش تعيين زمان گيرش سيمان

آزمايش تعيين غلظت نرمال سيمان

آزمايش وزن انبوهي مصالح – متراكم و غير متراكم

آزمايش طرح اختلاط مصالح ريز دانه و درشت دانه

آزمايش روش تعيين اسلامپ بتن

آزمايش كواتر مصالح سنگي

آزمايش بدست آوردن درصد ريز دانه يا ارزش ماسه اي

آزمايش تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي بتن

 

آزمايشگاه بتن و ساير مصالح


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۲:۴۲ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه روانشناسي كار

ويژه دانشجويان رشته مديريت

به تعداد 273 اسلايد كه بصورت pdf شده است

 

بر اساس كتاب - روانشناسي كار (كاربرد روانشناسي در كار ، سازمان و مديريت)

تاليف دكتر محمود ساعتچي

ناشر موسسه نشر ويرايش

 

جزوه روانشناسي كار


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: جزوه روانشناسي كار،
موضوع:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۲:۰۰ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه درس روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار + نمونه سوال

به تعداد 45 صفحه pdf

مناسب مرور سريع و جمع بندي ايام امتحانات

 

تعريف مهندسي نرم افزار

مشكلات كنوني نرم افزار

ويژگي هاي نرم افزار

فرآيند نرم افزار چيست؟

ضوابط ارزيابي نرم افزار

مراحل فرآيند مهندسي نرم افزار

فعاليت هاي پشتيباني فرآيند مهندسي نرم افزار

مدل آبشاري

مشكلات مدل آبشاري

مدل نمونه سازي

مدل حلزوني

Win Win مدل حلزوني

مدل روش هاي رسمي

ابزارهاي نسل چهارم

فرآيند مدل سازي يكنواخت

صحت سنجي سيستم System Verification

مراحل اجراي Model Ckecking

Transition Systems

 

جزوه درس روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار + نمونه سوال


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۱:۳۰ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی