تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

جزوه حقوق تجارت 4

ورشكستگي

دكتر فخاري

91 صفحه pdf

منظم و با فهرست

مناسب مطالعه و آمادگي امتحان

 

جزوه حقوق تجارت 4


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: جزوه حقوق تجارت 4،
موضوع:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۵۷:۰۴ ] [ مجتبي صادقي ]

روش هاي جذب فلزات سنگين توسط جاذبها

به تعداد 107 صفحه pdf و در سطح كارشناسي نوشته شده است.

چكيده

مقدمه

فلزات سنگين و مضر براي انسان

منابع اصلي آلودگي فلزات سنگين

كادميوم

نيكل

واناديوم

روي

سرب و ديگر فلزات سمي

فلزات سنگين

جذب سطحي

تعادل جذب سطحي

عوامل موثر بر سرعت جذب سطحي

ترموديناميك جذب سطحي

سيستم هاي جذب سطحي

سيستم غيرپيوسته

سيستم بستر ثابت

بستر ضربه زده

بستر سيال شده

جاذب ها

جاذب هاي معدني

جاذب هاي آلي

بيوجاذب ها

يافته ها

حذف فلزات سنگين از محيط آبي توسط جذب سطحي بر روي

پوست موز اصلاح شده

آماده سازي مواد

روش اصلاح جاذب

آزمايشات جذب

مدل هاي جذب

يافته ها

اثر PH در ميزان جذب

بررسي تاثير دوز جاذب

ايزوترم هاي جذب

بحث

دستاورد

حدف فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي به وسيله ضايـعات

روده گوسفند

مواد و روش ها

روش كار

مطالعه اثر زمان

مطالعه اثر PH

محاسبات مربوط به ايزوترم

نتايج و بحث

اثر PH

تاثير مقدار جاذب

و …

با پيشرفت تمدن بشري , توسعه فناوري و ازدياد روزافزون جمعيت در حال حاضر دنيا با مشكلي به نام آلودگي روبرو شده است كه زندگي ساكنان كره زمين را تهديد مي كند به طوري كه در هر كشور حفاظت محيط زيست مورد توجه جدي دولتمردان است. آلودگي ناشي از انباشته شدن خاك و آب از تركيبات سمي پايدار مانند مواد شيميايي , نمك ها , فلزات سنگين و مواد راديواكتيو عوامل ايجاد بيماري هايي است كه تأثيرات ناسازگاري بر روي رشد و سلامت جانوران و انسان ها را دارد. انتشار فلزات سنگين در محيط زيست به سبب صنعتي شدن و گسترش شهر نشيني مشكلات بزرگي در سراسر جهان به همراه داشته است و همچنين افزايش آلودگي محيط زيست توسط فلزات سنگين سبب نگراني هاي بسيار جدي به دليل خصوصيات سرطان زايي , تجزيه ناپذيري و تجمع بيولوژيكي آنها شده است. جذب فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي يكي از مباحث مهم زيست محيطي محسوب مي شود. تاكنون روشهاي مختلفي براي جذب اين فلزات مورد توجه قرار گرفته است كه استفاده از جاذب هاي زيستي از جمله اين روش ها به شمار مي رود. اين امر به دليل اقتصادي بودن , دستيابي راحت و منطبق با استاندارد هاي زيست محيطي است. در اين مطالعه اساس عملكرد , مزايا و معايب روش هاي مختلف جذب فــــلزات سنگين مقايسه مي شود.

 

روش هاي جذب فلزات سنگين توسط جاذبها


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۵۶:۳۶ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه ژئومورفولوژي كاربردي

به تعداد 8 جلسه مباحث كلاس كه پاورپوينت تبديل به pdf شده

مناسب اساتيد و دانشجويان جغرافيا و علوم زمين

 

What is geomorphology

لندفرم ها

تخريب و هوازدگي

سنگ ها از نظر پيكر شناسي

چينه بندي

فرآيند هاي حمل بر سطح دامنه ها

مباحث مرتبط با هرز آبهاي اوليه

فرآيند حمل

مئاندر

مباحث مرتبط با سنگ

فرآيند دگرگوني و سنگ هاي دگرگون شده

اشكال مهم تراكمي آبهاي جاري

مخروط افكنه ها

پادگانه ها

نيمرخ تعادلي طولي بستر

زئومورفولوژي يخچال ها

فرسايش بادي

 

جزوه ژئومورفولوژي كاربردي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۵۵:۵۸ ] [ مجتبي صادقي ]

گزارش كارآموزي آشنايي با نحوه ي توليد تابلو هاي برق صنعتي

به تعداد 40 صفحه قابل ويرايش با فرمت ورد

 

فهرست مطالب

مقدمه.... 3

مراحل كلي ساخت تابلو.... 5

ملاحظات فني پيرامون توليد محصول.... 6

قطعات و المان هايي كه براي ساخت تابلوهاي برق مورد استفاده قرار ميگيرند.... 8

فرآيند ساخت قطعات.... 44

فرآيند مونتاژ قطعات..... 49

 

گزارش كارآموزي آشنايي با نحوه ي توليد تابلو هاي برق صنعتي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۰:۱۷ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت حجامت

به تعداد 19 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و ارائه دانشجويان

 

مقدمه

تعريف

انواع حجامت

روش انجام حجامت

حجامت در مورد بيماري هاي

محدوديت حجامت

عوارض

 

پاورپوينت حجامت


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: پاورپوينت حجامت،
موضوع:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۳۹:۴۱ ] [ مجتبي صادقي ]

گزارش كار آموزي با عنوان بررسي مسائل بهداشت حرفه اي دركارخانه آرد گندم طلايي كرج

جهت اخذ مدرك كارشناسي بهداشت حرفه اي

به تعداد 215 صفحه pdf

 

فصل 1 كليات و تعريف

فصل 2 عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار

فصل 3 عوامل شيميايي زيان آور محيط كار

فصل 4 مهندسي فاكتورهاي انساني

فصل 5 ايمني در محيط كار

فصل 6 بيماري هاي ناشي از كار

فصل 7 بهسازي محيط كار

 

گزارش كار آموزي با عنوان بررسي مسائل بهداشت حرفه اي دركارخانه آرد گندم طلايي كرج


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۳۸:۵۰ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت جنگ نرم

مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله

به تعداد 24 اسلايد قابل ميرايش

مناسب اساتيد و رائه دانشجويان

 

فهرست مطالب

تعريف جنگ نرم

اهميت جنگ نرم

ابزارهاي جنگ نرم

شگردهاي جنگ نرم

راه‌هاي مقابله با جنگ نرم

عدم كارايي جنگ سخت عليه ايران

 

پاورپوينت جنگ نرم


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: پاورپوينت جنگ نرم،
موضوع:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۲۹:۲۳ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب و پاورپوينت مفاهيم پايه مرور ساختار يافته و متا آناليز 3

فايل كتاب به تعداد 162 صفحه pdf

فايل پاورپوينت به تعداد 100 اسلايد قابل ويرايش

 

تعريف دقيق موضوع تحقيق و سوال پژوهش

جستجوي مطالعات مزتبط با سوال پژوهش

سنجش كيفيت مطالعات

استخراج نتايج

آماده سازي اطلاعات براي متا آناليز

مفاهيم اوليه متا آناليز

نمودارهاي اصلي در متا آناليز و آزمونهاي آماري مرتبط

موضوعات ويژه در متا آناليز

دستورات برنامه stata براي انجام متا آناليز

منابع

 

كتاب و پاورپوينت مفاهيم پايه مرور ساختار يافته و متا آناليز 3


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۵۸:۰۸ ] [ مجتبي صادقي ]

حل المسائل پژوهش عملياتي ( تحقيق در عمليات )

برنامه ريزي خطي و كاربردهاي آن محمدرضا مهرگان

هيلير و ليبرمن – بردلي , هكس و مگننتي – حمدي طه

74 صفحه  pdf

 

حل المسائل پژوهش عملياتي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۵۷:۴۸ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت كامل حسابرسي پيشرفته دكتر وكيلي فرد

19 فصل دكتر وكيلي فرد

مناسب اساتيد و همچنين كنفرانس دانشجويان و جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

فصل 1 ) نقش حسابرسي در اقتصاد كشور به تعداد 14 اسلايد

فصل 2 ) آيين رفتار حرفه اي به تعداد 14 اسلايد

فصل 3 ) مسئوليت قانوني حسابرسان به تعداد 44 اسلايد

فصل 4 ) حرفه حسابرسي مستقل و برنامه ريزي حسابرسي به تعداد 21 اسلايد

فصل 5 ) نقش اقتصادي و اجتماعي رسيدگي و حسابرسي به تعداد 24 اسلايد

فصل 6 ) كنترلهاي داخلي در سيستمهاي كامپيوتري به تعداد 18 اسلايد

فصل 7 ) شواهد – چه نوع و چه مقدار به تعداد 33 اسلايد

فصل 8 ) نمونه گيري در حسابرسي به تعداد 39 اسلايد

فصل 9 ) كاربرگهاي حسابرسي به تعداد 17 اسلايد

فصل 10 ) طراحي برنامه هاي حسابرسي رسيدگي به مدارك عمومي به تعداد 8 اسلايد

فصل 11 ) وجوه نقد و اوراق بهادار قابل دادو ستد به تعداد 24 اسلايد

فصل 12 ) حسابهاي دريافتني،اسناد دريافتني و معاملات فروش به تعداد 23 اسلايد

فصل 13 ) موجودي هاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته به تعداد 65 اسلايد

فصل 14 ) اموال ماشين آلات و تجهيزات استهلاك و تهي شدن به تعداد 20 اسلايد

فصل 15 ) حساب هاي پرداختني و ساير بدهي ها به تعداد 16 اسلايد

فصل 16 ) بدهي هاي بلند مدت و حقوق صاحبان سرمايه ، زيان هاي احتمالي به تعداد 38 اسلايد

فصل 17 ) رسيدگي بيشتر به درآمدهاوهزينه ها تكميل حسابرسي به تعداد 25 اسلايد

فصل 18 ) گزارش حسابرسان به تعداد 16 اسلايد

فصل 19 ) نقش اعتباردهي استاندردهاي اعتباردهي به تعداد 15 اسلايد

 

پاورپوينت كامل حسابرسي پيشرفته دكتر وكيلي فرد


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۵۷:۳۱ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی