تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

جزوه تجزيه و تحليل سيگنال ها

مناسب اساتيد و همچنين جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

قسمت اول به تعداد 31 صفحه pdf با موضوع معرفي سيگنال هاي زمان پيوسته و زمان گسسته

قسمت دوم به تعداد 26 صفحه pdf با موضوع سيستم هاي lti زمان پيوسته و زمان گسسته

قسمت سوم به تعداد 29 صفحه pdf با موضوع سري فوريه سيستم هاي زمان پيوسته و زمان گسسته

قسمت چهارم به تعداد 16 صفحه pdf با موضوع تبديل فوريه هاي سيستم هاي زمان پيوسته

قسمت پنجم به تعداد 16 صفحه pdf با موضوع تبديل فوريه هاي سيستم هاي زمان گسسته

 

جزوه تجزيه و تحليل سيگنال ها


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۰۲:۰۲ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت حسابداري دولتي – ضرورت تدوين استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي و چالشهاي فراروي آن

به تعداد 23 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

فهرست مطالب :

-مقدمه
-رويكردهاي حاكم بر تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي
-بارزترين ويژگي مديريت عمومي نوين
-مفاهيم بنيادي تاثيرگذار در تدوين چارچوب نظري
-شناسايي استفاده‌كنندگان از گزارشهاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي
-شيوه‌هاي تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري
-حمايتها يا مخالفتهاي صاحبنظران از شيوه‌هاي تدوين استانداردهاي حسابداري
-نتيجه گيري
-منابع فارسي
-منابع لاتين
 

پاورپوينت ضرورت تدوين استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي و چالشهاي فراروي آن


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۰۱:۴۰ ] [ مجتبي صادقي ]

سيستم هاي ساختماني پيشرفته دكتر محمود گلابچي

به زبان اصلي در 64 صفحه pdf

تجزيه و تحليل رفتار دقيق سيستم هاي ساختماني و فرم هاي سازه اي مدرن تحت تاثير نيروهاي مختلف

 

سيستم هاي ساختماني پيشرفته دكتر گلابچي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۵:۲۵ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت فيزيك در پزشكي

به تعداد 50 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

پزشكان براى تشخيص بيمارى ها از انواع وسايل ساده مانند دماسنج و فشارسنج، گوشى طبى (استتوسكوپ) تا دستگاه هاى بسيار پيچيده مانند ميكروسكوپ الكترونى، ليزر و هولوگراف كه همه براساس قانون هاى فيزيك طراحى و ساخته شده استفاده مى كنند. در اين فايل به ساختمان و طرز كار برخى از آنها اشاره شده است.

فهرست:
نقش فيزيك در پزشكي
راديوگرافى و راديوسكوپى
سونوگرافى
وسايل الكتروپزشكى
تهيه طرح هاى سه بعدى از بدن
نقش فيزيك در زندگي
منابع و مآخذ
منابع اينترنتي

 

پاورپوينت فيزيك در پزشكي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۱:۵۳ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت اقيانوس شناسي ماهواره اي

به تعداد 50 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

شامل مباحث زير مي باشد.

1- مفهوم سنجش از دور

2- تاريخچه سنجش از دور

3- اصل تابش

4- اثر متقابل تابش بر هدف

5- كيفيت تصوير

6- مدار ماهواره

7- كاربرد ها

پاورپوينت اقيانوس شناسي ماهواره اي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۱:۳۱ ] [ مجتبي صادقي ]

مديريت منابع انساني با رويكرد كاربردي

تدوين: دكتر محمود رضائي زاده

113 صفحه فايل ورد

مديريت منابع انساني با رويكرد كاربردي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۶:۵۲ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت كامل فلسفه آموزش و پرورش

بر اساس كتاب دكتر شعاري نژاد

بيش از 200 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان و همچنين مرور سريع و جمع بندي امتحانات

وحدت تجربه اجتماعي و فلسفه تربيت

ضرورت تغيير فلسفه اموزش و پرورش

ارزشهاي فلسفه ي آموزش و پرورش

انسان و فلسفه

انسان و تربيت

زبان فلسفه

فلسفه آموزش و پرورش

فلسفه آموزش و پرورش از نظر آرمانگرايي

فلسفه آموزش و پرورش در رآليسم

معلم و فرهنگ

زيبايي شناسي
ديدگاههاي آموزش و پرورش پيشرفته

نظريه ارزشي در تجربه گرايي وعملگرايي

فلسفه آموزش و پرورش پراگماتيستي

هدف هاي آينده نگرانه آموزش و پرورش

معلم و هدفهاي تربيتي

انسان از نظر اسلام

وظايف آموزش و پرورش

تربيت و تدريس

 

پاورپوينت كامل فلسفه آموزش و پرورش


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۶:۳۶ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب روش تحقيق با رويكردي بر پايان نامه نويسي

دكتر غلامرضا خاكي

به تعداد 482 صفحه pdf

كتاب روش تحقيق با رويكردي بر پايان نامه نويسي دكتر غلامرضا خاكي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۶:۱۷ ] [ مجتبي صادقي ]

راهنماي كتاب احتمال، متغيرهاي تصادفي و فرآيند هاي اتفاقي 1و2

تاليف آتناسيوس پاپوليس  - يو اس پيلاي

برگردان نجمه رحيمي شانديز

به تعداد 248 صفحه pdf

 

معني احتمال

قضاياي احتمال

آزمايشات تكرار شده

مفهوم متغير تصادفي

توابع متغير تصادفي

دو متغير تصادفي

دنباله هاي متغير هاي تصادفي

آمار

مفاهيم كلي

گام هاي تصادفي و كاربردهاي ديگر

نمايش طيفي

تخمين طيف

تخمين ميانگين مربع

آنتروپي

زنجيرهاي ماركوف

فرآيندهاي ماركوف و نظريه صف

 

راهنماي كتاب احتمال، متغيرهاي تصادفي و فرآيند هاي اتفاقي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۲۹:۵۶ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت كامل فلسفه آموزش و پرورش

بر اساس كتاب دكتر شعاري نژاد

بيش از 200 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان و همچنين مرور سريع و جمع بندي امتحانات

 

وحدت تجربه اجتماعي و فلسفه تربيت

ضرورت تغيير فلسفه اموزش و پرورش

ارزشهاي فلسفه ي آموزش و پرورش

انسان و فلسفه

انسان و تربيت

زبان فلسفه

فلسفه آموزش و پرورش

فلسفه آموزش و پرورش از نظر آرمانگرايي
 
فلسفه آموزش و پرورش در رآليسم
 
معلم و فرهنگ
 
زيبايي شناسي

ديدگاههاي آموزش و پرورش پيشرفته

نظريه ارزشي در تجربه گرايي وعملگرايي

فلسفه آموزش و پرورش پراگماتيستي

هدف هاي آينده نگرانه آموزش و پرورش

معلم و هدفهاي تربيتي

انسان از نظر اسلام

وظايف آموزش و پرورش

تربيت و تدريس

 

پاورپوينت كامل فلسفه آموزش و پرورش


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۲۹:۲۲ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی