تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

تحقيق پاياني با موضوع بررسي ساركوسيستوزيس در نشخواركنندگان كشتارگاه

مناسب رشته انگل شناسي دامپزشكي (M.Sc )

به تعداد 78 صفحه قابل ويرايش ورد

 

فهرست مطالب

چكيده  12-13

فصلاول: كلياتتحقيق

مقدمه 13

تاريخچه  14-13

ويژگيهاي انگل 15

اصطلاحات  16-15

طبقه بندي تك ياخته 17-16

تاكسونومي اپي كمپلكسا 17

ساختمان اپي كمپلكسا 18

نامگذاري ساركوسيستيس 21-19

چرخه زندگي ساركوسيستيس 26-23

بيماريزايي ساركوسيستيس در ميزبانان واسط 27-26

بيماريزايي ساركوسيستيس در ميزبانان نهايي 27

بيماريزايي و علايم در انسان 28-27

ضايعات كالبدگشايي  28

نشانه هاي باليني 29-28

اپيدميولوژي 30

كنترل 31-30

تشخيص ساركوسيستوزيس 32-31

درمان 34

فصلدوم: مروريبرادبياتتحقيقوپيشينهتحقيق

ادبيات و مستندات 41-36

فصلسوم: روشاجرايتحقيق

روش كار 43

فصلچهارم:تجزيهوتحليلدادهها

نتايج 49-57

بحث 58-65

منابعومآخذ

فهرستمنابعفارسي 68-72

فهرستمنابعانگليسي 73-78

پيوستها

چكيدهانگليسي 6

 

فهرست جداول

22  -1-جدول 1

49 -1جدول4 –

51 جدول 4-2-

53 جدول 4-3-

55 جدول 4-4-

 

تحقيق پاياني با موضوع بررسي ساركوسيستوزيس در نشخواركنندگان كشتارگاه شهريار


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۸:۲۰:۱۸ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه آناتومي اندام قسمت تحتاني

به تعداد 73 صفحه pdf

مناسب اساتيد و مرور سزيع و جمع بندي دانشجويان

 

جزوه با مباحث زير شروع شده

ناحيه ي ران

فاسياي سطحي ران

فاسياي عمقي ران

اجزاي فاسياي لاتا

فاسياي غربالي يا كريبريفرم

عضلات ناحيه ي ران

رباط پاتلا Ligament Patella

عضله ي آرتيكولاريس ژنوس

عضله پكتينئوس

عضله ادوكتور ماگنوس

عروق و اعصاب ناحيه قدامي و داخلي ران

غلاف فمورال femoral sheath

.

.

.

و در نهايت با مباحث زير به پايان مي رسد .

عروق و اعصاب كف پا

عصب پلنتار داخلي

وريدهاي اندام تحتاني – سطحي

رتيناكولوم ها

فيبولار رتيناكولوم ها

 

جزوه آناتومي اندام قسمت تحتاني


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۸:۱۹:۴۳ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت كامل كتاب روش هاي نمونه گيري 1

مولف دكتر علي عميدي

مناسب دانشجويان رشته آمار

به تعداد 141 اسلايد قابل ويرايش

 

فصل اول: كليات

فصل دوم: نمونه گيري تصادفي ساده

فصل سوم: نمونه گيري با طبقه بندي

فصل چهارم: نمونه گيري با احتمال متغير

 

پاورپوينت كامل كتاب روش هاي نمونه گيري 1


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۸:۱۹:۲۳ ] [ مجتبي صادقي ]

تحقيق پاياني با موضوع بررسي ساركوسيستوزيس در نشخواركنندگان كشتارگاه

مناسب رشته انگل شناسي دامپزشكي (M.Sc )

به تعداد 78 صفحه قابل ويرايش ورد

 

فهرست مطالب

چكيده 12-13

فصلاول: كلياتتحقيق

مقدمه 13

تاريخچه 14-13

ويژگيهاي انگل 15

اصطلاحات 16-15

طبقه بندي تك ياخته 17-16

تاكسونومي اپي كمپلكسا 17

ساختمان اپي كمپلكسا 18

نامگذاري ساركوسيستيس 21-19

چرخه زندگي ساركوسيستيس 26-23

بيماريزايي ساركوسيستيس در ميزبانان واسط 27-26

بيماريزايي ساركوسيستيس در ميزبانان نهايي 27

بيماريزايي و علايم در انسان 28-27

ضايعات كالبدگشايي 28

نشانه هاي باليني 29-28

اپيدميولوژي 30

كنترل 31-30

تشخيص ساركوسيستوزيس 32-31

درمان 34

فصلدوم: مروريبرادبياتتحقيقوپيشينهتحقيق

ادبيات و مستندات 41-36

فصلسوم: روشاجرايتحقيق

روش كار 43

فصلچهارم:تجزيهوتحليلدادهها

نتايج 49-57

بحث 58-65

منابعومآخذ

فهرستمنابعفارسي 68-72

فهرستمنابعانگليسي 73-78

پيوستها

چكيدهانگليسي 6

 

فهرست جداول

22 -1-جدول 1

49 -1جدول4 –

51 جدول 4-2-

53 جدول 4-3-

55 جدول 4-4-

 

تحقيق پاياني با موضوع بررسي ساركوسيستوزيس در نشخواركنندگان كشتارگاه


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۸:۱۹:۰۴ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه كامل تحليل و طراحي سكوهاي شناور

به تعداد 219 صفحه pdf – دست نويس دانشجو از جلسات كتاب با كيفيت عالي

بهمراه حل تمرين هاي مهم در حين تدريس

مناسب اساتيد و دانشجويان و همچنين جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

جزوه كامل تحليل و طراحي سكوهاي شناور


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۸:۱۸:۴۱ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه آناتومي اندام قسمت تحتاني

به تعداد 73 صفحه pdf

مناسب اساتيد و مرور سزيع و جمع بندي دانشجويان

جزوه با مباحث زير شروع شده

ناحيه ي ران

فاسياي سطحي ران

فاسياي عمقي ران

اجزاي فاسياي لاتا

فاسياي غربالي يا كريبريفرم

عضلات ناحيه ي ران

رباط پاتلا Ligament Patella

عضله ي آرتيكولاريس ژنوس

عضله پكتينئوس

عضله ادوكتور ماگنوس

عروق و اعصاب ناحيه قدامي و داخلي ران

غلاف فمورال femoral sheath

.

.

.

و در نهايت با مباحث زير به پايان مي رسد .

عروق و اعصاب كف پا

عصب پلنتار داخلي

وريدهاي اندام تحتاني – سطحي

رتيناكولوم ها

فيبولار رتيناكولوم ها

 

جزوه آناتومي اندام قسمت تحتاني


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۸:۱۸:۲۲ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه ايمونولوژي و واكسن

استاد مرتضوي

فايل ارائه شده در كلاس در 35 صفحه بصورت pdf

 

شامل مباحث اصلي زير مي باشد

شرح انواع سيستم ايمني

اجزاء سيستم ايمني ذاتي

اجزاء سيستم ايمني اكتسابي

ايمنوپروفيلاكسي

ايمني سازي فعال

ايميني سازي پاسيو

 

جزوه ايمونولوژي و واكسن


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۷ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۰۰:۲۸ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه فرآيند بافندگي بصورت دست نويس و كامل

بر اساس كتاب مكانيزم بافندگي حلقوي پودي ديويد اسپنسر

و كتاب بافندگي حلقوي پودي – گردباف چاندراسكاي

 

به تعداد 90 صفحه pdf از 16 جلسه تدريس در طول ترم

مناسب اساتيد و همچنين جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

جزوه فرآيند بافندگي بصورت دست نويس و كامل


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۷ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۰۰:۰۸ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب روان درماني اگزيستانسيال ترجمه دكتر سپيده حبيب

انتشارات ني منتشر كرد:
كتاب روان‏ درمانى اگزيستانسيال هم راهنمايى براى درمان گران است و هم نوعى درمان به‏ شمار مى‏ رود: هركس كه آن را بخواند، عميقاً تحت تأثير قرار مى‏ گيرد و خردمندتر مى‏ شود انگار چندين ساعت به گفت‏ وگو با كسى نشسته كه عزمش را براى عبور از ژرف‏ ترين مشكلات بشرى جزم كرده است. داستايفسكى، تولستوى، كافكا، سارتر، كامو و بسيارى ديگر با نويسنده هم‏ آوا شده‏ اند تا از دلواپسى‏ هاى غايى بشر بگويند.
مخاطبان اصلى كتاب، دانشجويان و روان‏ درمان گران بالينى‏ اند ولى به‏ دليل سبك قابل فهم و عارى از اصطلاحات تخصصى‏ اش، براى خواننده‏ ى معمولى نيز قابل درك و بسيار جذاب است. يالوم پس از نوشتن اين كتاب و براى بسط نظريه اگزيستانسيال بود كه به ابزار داستان روى آورد و آثارى چون و نيچه گريه كرد... و مامان و معنى زندگى را خلق كرد. او خود روان‏ درمانى اگزيستانسيال را كتاب مرجع تمامى آثارى دانسته كه پس از آن به رشته تحرير درآورده است.

 

كتاب روان درماني اگزيستانسيال ترجمه دكتر سپيده حبيب

مترجم: سپيده حبيب (پيشنهاد كاربران)

تعداد صفحه‌ها: ۷۱۷ صفحه

 

كتاب روان درماني اگزيستانسيال ترجمه دكتر سپيده حبيب


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۷ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۰۷:۵۰ ] [ مجتبي صادقي ]

ترجمه داستان Clay

به تعداد 10 صفحه قابل ويرايش ورد

مناسب اساتيد و دانشجويان زبان انگليسي

 

خانم مدير به او اجازه داده بود كه به محض تمام شدن عصرانه‏ي زن‏ها به مرخصي برود و ماريا «1» چشم انتظار مرخصي شبانه‏اش بود. آشپزخانه پاك و پاكيزه بود: آشپز گفت كه عكس آدم روي پاتيل‏هاي بزرگ پيداست. آتش مطبوع و درخشان بود و روي يكي از ميزهاي كناري چهار نان كشمشي بزرگ بود. ظاهرا بريده نشده بود، ولي اگر نزديك‏تر مي‏رفتي مي‏ديدي كه به تكه‏هاي كلفت دراز و مساوي تقسيم شده است تا سر عصرانه توزيع شود. ماريا خودش آن‏ها را بريده بود.

ماريا به راستي آدم خيلي خيلي ريز نقشي بود، ولي بيني خيلي دراز و چانه‏ ي خيلي ...

 

ترجمه داستان Clay مناسب دانشجويان زبان انگليسي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ترجمه داستان Clay،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۰۷:۲۲ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی