تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان
آموزش نرم افزارهاي حسابداري رافع 7 همراه با سوال و پاسخ تشريحي
6 صفحه pdf
اين كتاب صرفا جهت آموزش جزئي و آشنايي با نرم افزار رافع 7 مي باشد كه سعي شده براي فهم بهتر كاربر از نمونه پروژه و جواب تشريحي استفاده گردد.
نكته: حتما براي استفاده از اين اثر نسخه رافع 7 را داشته باشيد.

آموزش نرم افزارهاي حسابداري رافع 7 همراه با سوال و پاسخ تشريحي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۵۸:۳۴ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه حقوق اساسي تطبيقي دكتر گرجي

80 صفحه pdf

دست نويس دانشجو در كلاس درس

 

جزوه حقوق اساسي تطبيقي دكتر گرجي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۴۲:۱۷ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت معرفي استارت آپ ها

به تعداد 33 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

*Google
*Yahoo!
*Apple
*Microsoft
*Facebook
*Twitter

عنايت فرماييد اين فايل به زبان اصلي مي باشد.

 

پاورپوينت معرفي استارت آپ ها


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۳۹:۲۸ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب حكمت هنر و معماري اسلامي عبدالحميد نقره كار

به تعداد 342 صفحه pdf

 

فهرست كلي مطالب :

پيشگفتار

واژه شناسي عناوين كتاب

بررسي تطبيقي از مفاهيم شناخت شناسي از معماري

ديدگاههاي مكاتب زيبايي شناسي در هنر و معماري معاصر

هنر و زيبايي شناسي در مكاتب فلسفي جهان

زيبايي شناشي از منظر متفكرين و فلاسفه اسلامي

سرچشمه هنر

نقش و تاثير هنر ارمان گراي قدسي

نگرش به طبيعت در نظريه هاي فلاسفه و حكماي غربي و اسلامي

معماري از مفهوم تا كالبد

نقش و تاثير معبود شناسي در هنر و معماري

فضا و كالبد در معماري

اصول و ويژگيهاي معماري اسلامي

تاثير آموزه هاي اسلام بر معماري و شهرسازي روزگار اسلامي

بحران هنر در معماري معاصر

 

كتاب حكمت هنر و معماري اسلامي عبدالحميد نقره كار


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۳۹:۰۱ ] [ مجتبي صادقي ]

حل المسائل كتاب تجزيه و تحليل مسائل طراحي اجزا

به تعداد 225 صفحه pdf

مناسب اساتيد و فعاليت كلاسي دانشجويان 

و همچنين جمع بندي و مرور سريع ايام امتحانات

 

مقدمه 

تجزيه تنش

بررسي خيز و سفتي

مواد و خواص آنها

نكات آماري

طراحي (استاتيكي)

طراحي (خستگي)

طراحي پيچها - بست ها و اتصالات

اتصالات و جوشكاري

فنرهاي مكانيكي

ياتاقانهاي غلتشي

روانكاري و ياتاقانهاي لغزشي

چرخدنده هاي ساده

چرخدنده خاي مارپيچ و حلزوني

شافتها

كلاچها و ترمزها

اجزا مكانيكي انعطاف پذير

 

حل المسائل كتاب تجزيه و تحليل مسائل طراحي اجزا


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۳۸:۳۰ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب كامل اصول بيوشيمي لنينجر - جلد دوم

نسخه ترجمه شده

پي دي اف با كيفيت عادي

بهمراه پيوست رنگي كتاب

 

شروع - پايه هاي بيوشيمي - پي دي اف كتابي فارسي

قسمت اول - ساختمان و كاتاليز - پي دي اف كتابي فارسي

فصل اول - پايه هاي بيوشيمي - پي دي اف كتابي فارسي

فصل دوم - آب - پي دي اف كتابي فارسي

فصل سوم - اسيدهاي آمينه ، پپتيدها و پروتئين ها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل چهارم - ساختمان سه بعدي پروتئين ها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل پنجم - عملكرد پروتئين - پي دي اف كتابي فارسي

فصل ششم - آنزيم ها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل هفتم - كربوهيدارات ها و گليكوبيولوژي - پي دي اف كتابي فارسي

فصل هشتم - نوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكلئيك - پي دي اف كتابي فارسي

فصل نهم - فناوري هاي اطلاعاتي وابسته به DNA - پي دي اف كتابي فارسي

فصل دهم - ليپيدها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل يازدهم - غشاهاي بيولوژيك و انتقال مواد - پي دي اف كتابي فارسي

فصل دوازدهم - پيام رساني بيولوژيك - پي دي اف كتابي فارسي

قسمت دوم - بيوانرژتيك و متابوليسم - پي دي اف كتابي فارسي

فصل سيزدهم - اصول بيوانرژتيك - پي دي اف كتابي فارسي

فصل چهاردهم - گليكوليز ، گلوكونئوژنز و مسير پنتوزفسفات - پي دي اف كتابي فارسي

فصل پانزدهم - اصول تنظيم متابوليك: گلوكز و گليكوژن - پي دي اف كتابي فارسي

فصل شانزدهم - چرخه اسيد سيتريك - پي دي اف كتابي فارسي

فصل هفدهم - كاتابوليسم اسيدهاي چرب - پي دي اف كتابي فارسي

فصل هجدهم - اكسيداسيون اسيدهاي آمينه و توليد اوره - پي دي اف كتابي فارسي

فصل نوزدهم - فسفريلاسيون اكسيداتيو و فتوفسفريلاسيون - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيستم - بيوسنتز كربوهيدرات ها در گياهان و باكتري ها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و يكم - بيوسنتز ليپيدها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و دوم - بيوسنتز اسيدهاي آمينه ، نوكلئوتيدها و ملكول هاي وابسته - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و سوم - يكپارچگي و تنظيم هورموني متابوليسم در پستانداران - پي دي اف كتابي فارسي

قسمت سوم - مسيرهاي اطلاعاتي - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و چهارم - ژن ها و كروموزوم ها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و پنجم - متابوليسم DNA - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و ششم - متابوليسم RNA - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و هفتم - متابوليسم پروتئين - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و هشتم - تنظيم بيان ژن - پي دي اف كتابي فارسي

كتاب كامل اصول بيوشيمي لنينجر - جلد دوم


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۳۷:۵۶ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب تحليل رفتار سازماني

رويكرد انتقادي

تاليف:دكتر سيد علي اكبر احمدي - دكتر مينو سلسله

 به تعداد 226 صفحه pdf

فهرست مطالب

فصل اول: رفتار سازماني چيست؟
فصل دوم : كار براي افراد مختلف چه معنايي دارد؟
فصل سوم: مديران مياني چه كاري انجام مي دهند؟
فصل چهارم: معاني كار
فصل پنجم: عقلائي گرايي و عقلانيت
فصل ششم: عقلانيت گرايي و عقلانيت مك دونالد
فصل هفتم: تفويض اختيار كردن
فصل هشتم : مفهوم رهبري سازماني
فصل نهم: انگيزش
فصل دهم : پويايي گروهي و كار تيمي
فصل يازدهم : تعارض در سازمانها
فصل دوازدهم: استرس
فصل سيزدهم: تاثير شكلهاي جايگزين سازماني بر رفتار سازماني
فصل چهاردهم ديدگاهي از بيرون: جنسيت، عواطف، انحرافات و احساسات
فصل پانزدهم: انحرافات سازماني
فصل شانزدهم: كنترل و فرهنگ سازماني
فصل هفدهم: قدرت، نظارت و مقاومت
فصل هجدهم: بيكاري و تغيير مفهوم و زمان كار

 

كتاب تحليل رفتار سازماني رويكرد انتقادي دكتر سيد علي اكبر احمدي -دكتر مينو سلسله


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۱۱:۳۷ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب سرانه كاربري هاي شهري دكتر سيد محسن حبيبي - مهندس صديقه مسائلي

به تعداد 74 صفحه pdf

چاپ اول دي ماه 1378

كتاب سرانه كاربري هاي شهري دكتر سيد محسن حبيبي - مهندس صديقه مسائلي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۱۱:۱۴ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب كامل اصول بيوشيمي لنينجر - جلد اول

نسخه ترجمه شده

پي دي اف با كيفيت عادي

بهمراه پيوست رنگي كتاب

 

شروع - پايه هاي بيوشيمي - پي دي اف كتابي فارسي

قسمت اول - ساختمان و كاتاليز - پي دي اف كتابي فارسي

فصل اول - پايه هاي بيوشيمي - پي دي اف كتابي فارسي

فصل دوم - آب - پي دي اف كتابي فارسي

فصل سوم - اسيدهاي آمينه ، پپتيدها و پروتئين ها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل چهارم - ساختمان سه بعدي پروتئين ها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل پنجم - عملكرد پروتئين - پي دي اف كتابي فارسي

فصل ششم - آنزيم ها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل هفتم - كربوهيدارات ها و گليكوبيولوژي - پي دي اف كتابي فارسي

فصل هشتم - نوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكلئيك - پي دي اف كتابي فارسي

فصل نهم - فناوري هاي اطلاعاتي وابسته به DNA - پي دي اف كتابي فارسي

فصل دهم - ليپيدها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل يازدهم - غشاهاي بيولوژيك و انتقال مواد - پي دي اف كتابي فارسي

فصل دوازدهم - پيام رساني بيولوژيك - پي دي اف كتابي فارسي

قسمت دوم - بيوانرژتيك و متابوليسم - پي دي اف كتابي فارسي

فصل سيزدهم - اصول بيوانرژتيك - پي دي اف كتابي فارسي

فصل چهاردهم - گليكوليز ، گلوكونئوژنز و مسير پنتوزفسفات - پي دي اف كتابي فارسي

فصل پانزدهم - اصول تنظيم متابوليك: گلوكز و گليكوژن - پي دي اف كتابي فارسي

فصل شانزدهم - چرخه اسيد سيتريك - پي دي اف كتابي فارسي

فصل هفدهم - كاتابوليسم اسيدهاي چرب - پي دي اف كتابي فارسي

فصل هجدهم - اكسيداسيون اسيدهاي آمينه و توليد اوره - پي دي اف كتابي فارسي

فصل نوزدهم - فسفريلاسيون اكسيداتيو و فتوفسفريلاسيون - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيستم - بيوسنتز كربوهيدرات ها در گياهان و باكتري ها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و يكم - بيوسنتز ليپيدها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و دوم - بيوسنتز اسيدهاي آمينه ، نوكلئوتيدها و ملكول هاي وابسته - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و سوم - يكپارچگي و تنظيم هورموني متابوليسم در پستانداران - پي دي اف كتابي فارسي

قسمت سوم - مسيرهاي اطلاعاتي - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و چهارم - ژن ها و كروموزوم ها - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و پنجم - متابوليسم DNA - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و ششم - متابوليسم RNA - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و هفتم - متابوليسم پروتئين - پي دي اف كتابي فارسي

فصل بيست و هشتم - تنظيم بيان ژن - پي دي اف كتابي فارسي

 

 

كتاب كامل اصول بيوشيمي لنينجر - جلد اول


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۷:۵۴:۰۰ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت فصل دهم تئوري حسابداري مالي ويليام اسكات "حقوق و پاداش مديران اجرايي"

به تعداد 26 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان

 

شامل مباحث زير مي باشد.

پيشگفتار

آيا لازم است قراردادها مبتني بر ايجاد انگيزه شوند؟

برنامه حقوق و پاداش مدير شركتBCE

تئوري حقوق و پاداش مديران اجرايي

نقش ريسك در حقوق و پاداش مديران اجرايي

تحقيقات تجربـــــي در باره حقوق و پاداش مديران

خلاصه نكات برجسته

 

پاورپوينت فصل دهم تئوري حسابداري مالي ويليام اسكات "حقوق و پاداش مديران اجرايي"


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۹ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۳۳:۲۵ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی