تمركز سراي دانشجويي
دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
نويسندگان

ترجمه فارسي و بررسي داستان كوتاه Miss Brill

منبع فراگير كارشناسي ارشد

به تعداد 15 صفحه قابل ويرايش ورد

 

قسمتي از متن

 

ALTHOUGH it was so brilliantly fine–the blue sky powdered with gold and great spots of light like white wine splashed over the Jardins Publiques–Miss Brill was glad that she had decided on her fur. The air was motionless, but when you opened your mouth there was just a faint chill, like a chill from a glass of iced water before you sip, and now and again a leaf came drifting–from nowhere, from the sky. Miss Brill put up her hand and touched her fur. Dear little thing! It was nice to feel it again. She had taken it out of its box that afternoon, shaken out the moth powder, given it a good brush, and rubbed the life back into the dim little eyes. "What has been happening to me?" said the sad little eyes. Oh, how sweet it was to see them snap at her again from the red eiderdown! . . . But the nose, which was of some black composition, wasnt at all firm. It must have had a knock, somehow. Never mind–a little dab of black sealing-wax when the time came–when it was absolutely necessary . . . Little rogue! Yes, she really felt like that about it. Little rogue biting its tail just by her left ear. She could have taken it off and laid it on her lap and stroked it. She felt a tingling in her hands and arms, but that [Page 183] came from walking, she supposed. And when she breathed, something light and sad–no, not sad, exactly–something gentle seemed to move in her bosom.

 

با اينكه هوا خيلي عالي بود - آسمان آبي با نقاط درشت نوراني و طلايي كه مثل شراب سفيد بر باغ ملي افشانده شده بودند- دوشيزه بريل خوشحال بود كه توانسته بود تصميمش را در مورد پوست خزش بگيرد. هوا ساكن بود، اما با دهان باز ميشد خنكاي ملايمي‌را حس كرد، مثل خنكاي ليوان آب يخ قبل از اينكه جرعه اي از آن نوشيده شود، و گهگاهي برگي معلق در هوا مي‌آمد، از يك جايي، از آسمان. دوشيزه بريل با دست خزش را لمس كرد. آخي! لمس دوباره آن خيلي لذت داشت. بعد از ظهر همان روز از جعبه درش آورده بود، گرد بيد كش را از آن تكانده بود، ماهوت پاك كن بهش زده بود و دوباره به چشمان كوچك كم فروغ آن زندگي بخشيده بود. چشمان كوچك غمگين گفتند:"چه بر سر من آمده بود؟" اوه! چه شيرين بود كه دوباره از بستر پرقوي قرمز او را ديد مي‌زدند. اما بيني اش، كه از چيز سياهي ساخته شده بود، اصلاً سر جايش سفت نبود. حتما يك طوري بهش ضربه خورده بود. عيبي ندارد! يك ذره موم آب بندي مشكي، موقعي كه وقتش بشود، وقتي كه خيلي لازم باشد.....شيطون كوچولو! آره، واقعا در موردش همين جور احساس مي‌كرد. شيطون كوچولويي كه دم خودش را درست در كنار گوش چپ او گاز ميگرفت. خوب بود پيش تر هم آن را درآورده بود وروي دامنش نوازش كرده بود. در دست ها و بازويش احساس خارش كرد و با خود فكر كرد مال راه رفتن است. وقتي كه نفس ميكشيد چيزي سبك و غمگين – نه! نه دقيقا غمگين!- به نظر مي‌آمد كه چيز لطيفي روي سينه اش حركت ميكند.

 

ترجمه فارسي و بررسي داستان كوتاه Miss Brill


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ] [ ۰۳:۵۵:۵۸ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه درسي هيدروليك و پنوماتيك

گردآورنده : حسين روزبهاني

به تعداد 336 صفحه pdf

 

سرفصل مطالب :
مقدمه اي بر انرژي سيالات
اصول اوليه ي هيدروليك
جريان پمپ و فشار پمپ
žسيلندر هاي هيدروليك
žموتورهاي هيدروليك
žكنترل حركت در سيستم هاي هيدروليك
žكنترل فشار در سيستم هاي هيدروليك
žشيرهاي كنترل جريان
žقطعات فرعي در سيستم هيدروليك
žكنترل الكترونيكي در هيدروليك
žاصول اوليه پنوماتيك
žتامين توان در پنوماتيك
žقطعات پنوماتيك
žنمادهاي گرافيكي

 

جزوه درسي هيدروليك و پنوماتيك


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ] [ ۰۳:۵۴:۴۳ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه درآمدي بر اقتصاد شهري تاليف سعيد عابدين دركوش

مناسب اساتيد و دانشجويان مهندسي شهر سازي

به تعداد 122 اسلايد در قالب pdf ( لطفا توجه نماييد : اين جزوه يك فايل pdf است.)

ويژه اساتيد و كنفرانس كلاسي و همچنين مرور سريع ايام امتحانات

 

شهر و شهر نشيني

ساخت شهري

اندازه و رشد شهر

 

جزوه درآمدي بر اقتصاد شهري تاليف سعيد عابدين دركوش


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ] [ ۰۳:۵۰:۰۸ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه درس جرم شناسي - بزه ديده شناسي علت شناختي

به تعداد 14 صفحه pdf

مناسب اساتيد و دانشجويان الهيات و حقوق

 

مقدمه

دلايل توجه به بزه ديده (شاكي / مجني عليه) در دهه هاي اخير

بزه ديده شناسي علمي / اوليه / جرم شناسانه

بررسي تاريخي

گونه شناسي بزه ديده

گونه شناسي بزه ديده گان از ديدگاه هنتيك

خلاصه اي از عقايد و پيشنهادات بنيامين مندلسون

گونه شناسي بزه ديده گان از ديدگاه عزت فتاح

گونه شناسي بزه ديده گان از ديدگاه شافر

بازتاب بزه ديده شناسي علمي (علت شناختي) در حقوق ايران

بازتاب بزه ديده شناسي علمي در جرم ناسي كاربردي

جنبه هاي كاربردي بزه ديده شناسي

پيشگيري وضعي

تفاوت پسشگيري وضعي و فني

ويژگي هاي كلنيك بزه ديده

كتاب شناسي مختصر

 

جزوه درس جرم شناسي - بزه ديده شناسي علت شناختي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۲۶:۲۷ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه علايم شناسي بيماري و شخصيت شناسي از طريق كف دست – آموزش مصور علم سوجوك

به تعداد 23 صفحه pdf

به انضمام يك فايل هديه 19 صفحه اي آموزش مصور خواندن كف دست

اين جزوه حاصل 16 جلسه تدريس در طول ترم توسط اساتيد مجرب مي باشد - متفاوت از نسخه هاي منتشر شده اينترنتي

قابل توجه علاقه مندان به علم سوجوك به هيچ وجه جايگزين تشخيص و قطع داروهاي تجويز شده توسط پزشكان نيست و نبايد بعنوان مشاوره پزشكي تعبير شود.

تقاضامند هست فقط علاقه مندان به علايم شناسي بيماري و شخصيت شناسي ( علم سوجوك ) خريد نمايند.

فهرست علائم
عصبي بودن 5
استرس و اضطراب 6
فشار و شوك عاطفي 7
دغدغه مالي و شكست عشقي 8
قلب 9
كليه 10
معده 12
كبد 13
طحال – سپرز 14
سر 15
ريه 16
ناخنها 17
انگشتان 18
برخي علائم متفرقه از كف و پشت دست 20
انطباق خط زندگي در كف دست 21
انطباق ژنيتال و پروستات در كف دست 21
انطباق مثانه در كف دست 21
انطباق رحم و تخمدان در كف دست 22
انطباق روده كوچك در كف دست 22
انطباق روده بزرگ – كولون بالارو، افقي و پايينرو 23
نقشه استاندارد انطباقات اعضاي بدن در كف دست 23

 

جزوه علايم شناسي بيماري و شخصيت شناسي از طريق كف دست – آموزش مصور علم سوجوك


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۲۶:۰۳ ] [ مجتبي صادقي ]

دريافت كتاب درس كاربرد كامپيوتر در آموزش زبان

به تعداد 52 صفحه pdf

  توجه فرماييد اين فايل تماما به زبان اصلي مي باشد.

 

شامل مباحث زير مي باشد.

Introduction
An overview of the ICT in language learning 4


Chapter 1TEACHING LANGUAGES TODAY: WHY USE ICT IN LANGUAGE LEARNING
1.1 Keeping up with the world 
1.2 Bringing variety to your work 
1.3 Breaking the routine 
1.4 Getting new experience 
1.5 Being creative 
1.6 Meeting your learners 


Chapter 2TUTORING IN TECHNOLOGY ENHANCED LANGUAGE TEACHING
2.1. Ready to use platforms 
2.2. Use of Other Web-based resources


Chapter 3PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TECHNOLOGICALLY
ENHANCED LEARNING
3.1 Why ist tell different from what you have experienced so far in traditional
face-to-face learning 
3.2 How does the motivation in tell differ from the traditional learning process? 
3.3 Why can tell be problematic for my learners? 
3.4 Which factors will influence the sucess of our learners in tell?
3.5 Will tell cater for all learning styles of my learners? 
3.6 How can you support your learners multiple intillegences in tell? 
3.7 How can learners stay in touch with you or with other learners 


Chapter 4HOW TO IMPLEMENT TECHNOLOGY ENHANCED TEACHING
4.1 What do you have to know before starting use of ICT? 
4.2 What support can you expect from your Institution? 
4.3 What to know if you initiate ICT teaching in your school 
4.4 What are the practical ways of implementing ICT in language classroom? 
4.4.1 What are the minimum requirements for technology enhanced teaching?
4.4.2 Using technological resources available
4.4.2.1 If you have access to a word processor
4.4.2.2 If you have access to a computer classroom 
4.4.2.3 If the Internet connection is available
4.4.2.4. If you plan the Internet-based project work 
4.5 How to prepare yourself for tutoring 


Glossary
References

توجه فرماييد اين فايل تماما به زبان اصلي مي باشد.

 

كتاب كاربرد كامپيوتر در آموزش زبان


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۲۵:۴۲ ] [ مجتبي صادقي ]

پاورپوينت مباني ساز و كار برج هاي خنك كننده (colling tower)

به تعداد 50 اسلايد قابل ويرايش

مناسب اساتيد و كنفرانس دانشجويان فني و مهندسي - مكانيك ماشين هاي كشاورزي

 

پاورپوينت مباني ساز و كار برج هاي خنك كننده (colling tower)


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۲۴:۵۸ ] [ مجتبي صادقي ]

كتاب اصول مهندسي هيدرولوژي نوشته ژ - رمنير اس ترجمه حسين صدقي

جلد اول هيدرو متئو رولوژي ( مطالعه عوامل موثر روي دبي رودخانه ها )

به تعداد 393 صفحه pdfبخش اول : اتمفسر و هيدرومتئو رولوژي

بخش دوم : ريزش هاي جوي

بخش سوم : مشخصات پستي و بلندي و يخچالي يك حوضه آبريز

بخش چهارم : مشخصات حرارتي يك حوضه آبريز

بخش پنجم : تبخير ، تعرق و كمبود جريان

 

كتاب اصول مهندسي هيدرولوژي نوشته ژ - رمنير اس


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۲۴:۴۲ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه سياست خارجي قدرت هاي بزرگ

دكتر گوهري مقدم

به تعداد 75 صفحه pdf

 

شامل سرفصل هاي

تعاريف / سير شكل گيري / معيارهاي تقسيم بندي / سياست خارجي قدرت هاي بزرگ / عوامل و منابع موثر در سياست خارجي / گفتمان هاي سياست خارجي آمريكا / سياست خارجي آمريكا در قرن نوزدهم / سياست خارجي روساي جمهور آمريكا

 

جزوه سياست خارجي قدرت هاي بزرگ


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۲۳:۲۸ ] [ مجتبي صادقي ]

جزوه ترجمه زبان شناسي ( فقه اللغه العربي )

به تعداد 79 صفحه pdf

مناسب اساتيد و دانشجويان زبان و ادبيات عربي

 

علم زبان شناسي و شناسايي زبان

فقه اللغه در عصر جديد

روش پژوهش در زبان

ويژگي هاي زبان سامي

ويژگي عاي زبان عربي

آواهاي زباني

تغيير و تبديل آوايي و ويژگي هاي آن

بحث اشتقاق

زبان عربي و طبيعت

ساختارها و وزن ها

وزن هاي ساختاري و كاربرد فني آنها

صيغه ه ا و اوزان در زبان عربي - تعداد و دسته بندي

تعداد بناها در زبان عربي

تاريخچه ساختمان كلمات

تعريب

تاثير عربي بر زبان هاي ديگر

سوالاتي پيرامون سبك و سياق و پاسخ خاي الگو پذير و مثال زدني

 

جزوه ترجمه زبان شناسي ( فقه اللغه العربي )


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۲۲:۵۸ ] [ مجتبي صادقي ]
google-site-verification=61Kd5ZHB67yUwUe2tw1YRWlskHVlVs4Pd-jS13Th0JM
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ]
.: Weblog Themes By AzadBlog :.

درباره وبلاگ

دانلود جزوات كلاسي – كتابهاي دانشگاهي – پايان نامه- دست نوشته هاي كلاسي – پروژه – نمونه سوالات طول ترم اساتيد – حل المسائل – مقاله – گزارش كارآموزي
موضوعات وب
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر /  خدمات نظافتی فن باز در مشهد / شرکت نظافتی فن باز در تهران / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال / کالا خواب رویایی / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی